Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

El Consell Educatiu Municipal consensua el desplegament de les accions del Pla Educatiu Local

La darrera sessió va posar sobre la taula l'estat de les actuacions i les prioritats a desenvolupar


El Consell Educatiu Municipal consensua el desplegament de les accions del Pla Educatiu Local

El Pla Educatiu Local va ser dimarts el tema central del Consell Educatiu Municipal. El Casal Serra de Galliners va acollir una sessió per posar sobre la taula l’estat en què es troba el Pla a data d’avui i valorar, d’aquesta manera, l’estat de les accions i les propostes a treballar aquest 2020. L’acte va comptar amb la presència de l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, a més dels diversos representants del Consell.

 
El Pla Local d’Educació compta amb set eixos d’actuació: Petita infància; infància i adolescència; Joventut; Adultesa i Gent Gran; Treball en xarxa i participació; Comunicació; i Sostenibilitat i Territori. Cada àmbit es desenvolupa en diverses accions, la gran majoria en execució. És el cas de la creació d’un Espai familiar de relació de trobada de la petita infància; un programa per articular l’oferta d’activitats fora de l’escola des d’una lògica educativa, inclusiva i territorial; l’ampliació de l’oferta de formació post-obligatòria a Sant Quirze o  la creació d’un pla de formació per a persones adultes. Altres accions pendents del seu inici són el Consell d’Infants o d’Adolescència, la creació d’una Xarxa Intergeneracional de Sant Quirze o la consolidació d’un projecte que fomenti l’educació en valors i el coneixement de l’entorn, entre molts altres.
 
Després de posar en comú tots aquests punts i valorar l’estat d’execució, es van consensuar els acords per al desplegament del Pla aquest 2020.
 
El Consell Educatiu Municipal es reuneix periòdicament durant el curs escolar, tractant temes relacionats amb l’educació al municipi, ja sigui a proposta de l’Ajuntament o bé dels centres educatius. Els integrants del Consell són representants dels següents sectors: Ajuntament, direccions d’escoles, professorat, alumnat dels instituts, personal d’administració i serveis dels centres educatius, representants de pares i mares, centre de recursos, el Centre de Normalització Lingüística i altres sectors, com ara els sindicats.