Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

POUM

L'equip de govern dóna a conèixer el Pla d'Acció Municipal en el marc del ple ordinari

La sessió va aprovar per unanimitat el reglament per a l'adjudicació d'habitatges socials d'emergència


L'equip de govern dóna a conèixer el Pla d'Acció Municipal en el marc del ple ordinari

L’equip de govern municipal va donar coneixement ahir al Ple del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 en el marc de la sessió ordinària del febrer. 

Segons el tinent d’Alcaldia d’Hisenda Pública i Economia Local, Àlex Brossa, “el PAM és una eina de planificació que estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del govern i que defineixen el Sant Quirze que volem, adaptant-se a les necessitats emergents i desenvolupant-se en actuacions que tenen en compte la participació”. 
El PAM de Sant Quirze consta de 231 propostes concentrades en 4 grans àmbits: Eix per la nova governança, participació ciutadana, transparència, gestió pública i comunicació; eix per la cohesió i l’acció socials; eix per una nova econòmica i la promoció econòmica; i eix per la recuperació de l’espai públic, la planificació urbana i el dret a la ciutat. 
D’aquestes propostes, el tinent d’Alcaldia Àlex Brossa, va destacar els 15 grans projectes de mandat: Nou complex esportiu municipal, la municipalització de l'aigua, el nou institut escola,  la implantació del batxillerat artístic, l'augment del parc públic de lloguer, obrir l'Oficina Local d'Habitatge, augmentar l'espai de vianants al casc antic, l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, millorar la freqüència del transport públic col•lectiu (autobús), l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), l'elaboració Pla Especial Torrents, nou projecte cultural a l'eix cultural Can Feliu-Biblioteca, Can Feliu Jove, realitzar el projecte i el pressupost per la variant de la C1413, i elaborar el projecte del pont-passera al polígon Can Canals.
El proper dimarts 17 de març, l'equip de govern farà una presentació pública del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 adreçada a la ciutadania a la sala d'actes de la Masia Can Feliu a partir de les 19 hores.
 
Aprovació Premi Dona de Sant Quirze 2020
EL Ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat distingir amb el Premi Dona de Sant Quirze 2020 a l'Associació de Dones Emprenedores i Empresàries de Sant Quirze del Vallès. La distinció honorífica en l’àmbit de Catalunya recau en l'escriptora Isabel-Clara Simó, i la distinció honorífica en l’àmbit internacional a l'activista de Guatemala Yolanda Oquelí. El passat 4 de febrer es van escollir les premiades en el marc de la Comissió del Premi Dona i es van acordar per unanimitat aquestes distincions. 
 
El Premi Dona de Sant Quirze és un guardó honorífic que es lliura en el marc del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del municipi en tots els àmbits i a avançar cap relacions equitatives entre dones i homes. L'acte de lliurament del Premi Dona de Sant Quirze 2020 tindrà lloc el proper dissabte 7 de març, a les 18.30 hores, a la Sala Josep Brossa de la Patronal i comptarà amb l'actuació d'Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project.
 
 
Reglament per a l’adjudicació d’habitatges socials d’emergència 
 
El Ple de l'Ajuntament també va aprovar per unanimitat el nou Reglament per a l’adjudicació d’habitatges socials d’emergència i de priorització social per als habitatges del parc públic de protecció oficial de Sant Quirze del Vallès. Aquest nou reglament modifica el ja aprovat el passat mes de febrer de 2017 i regula que el Servei Municipal d’Habitatge sigui el responsable de gestionar i adjudicar els habitatges d’emergència municipals i que la societat municipal COMU Sant Quirze del Vallès, S.L. pugui  prioritzar aquells casos de vulnerabilitat acreditats mitjançant informe dels Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament en el procés d’adjudicació dels habitatges de lloguer que quedin lliures. El nou reglament també recull la regulació específica en quant als requisits d’accés de les persones usuàries, el procediment i el possible
seguiment, si s’escau, des del Servei de Benestar i Cicles de vida. 
 
Reglament de la Mesa d'Habitatge
 
En la sessió plenària d'ahir també es va aprovar el reglament de la Mesa d'Habitatge. Aquest òrgan de participació ciutadana estarà format per Un/a representant delegat per cadascuna de les entitats o associacions del sector de l’Habitatge que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, un/a representant delegat de les meses municipals creades i adscrites a altres àmbits o àrees municipals, un/a representant delegat de l’empresa municipal Comu Sant Quirze del Vallès, SL, i presidida per l'alcaldessa. L'objectiu de la Mesa, entre altres, és integrar la participació de la ciutadania i de les associacions del poble en els assumptes municipals que tinguin a veure amb l’àmbit de l’habitatge, definir conjuntament l’estratègia de l’Habitatge de Sant Quirze del Vallès i recollir els indicadors de necessitats socials relacionades amb l’àmbit de l’habitatge del municipi
 
Altres punts de l'ordre del dia
 
· Es va donar compte del decret d'alcaldia de la delegació de les regidories de Gent Gran i Salut Pública a la senyora Gemma Gelabert. 
 
· Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de la pròrroga contracte administratiu especial lloguer local Av. Pau Casals. Aprovat per unanimitat.
 
· Aprovació del canvi de societat adjudicatària del contracte d’arrendament de la nau del carrer Berguedà número 12 (Brigada Municipal d’obres). Aprovat per unanimitat.
 
· Aprovació de la Disposició per LOT 1 Línies Fixes i LOT 2 Línies Mòbils per al període 2020 a 2025 Aprovat per unanimitat.
 
· Proposta d’adhesió a la campanya #ThoEstasPerdent per promocionar i visibilitzar l’esport femení als mitjans de comunicació. L’objectiu de la campanya és promoure una major presència de les dones esportistes als mitjans, contribuint així a avançar a cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials i mediàtics respecte a l’esport femení i posicionar-lo com un contingut d’interès i capaç d’atraure grans audiències. Aprovat per unanimitat.
 
· Modificació nomenaments regidora Salut Pública i Gent Gran com a representant municipal en òrgans altres entitats. Aprovat per unanimitat.
 
· Nomenament Jutge/jutgessa de Pau. Petra Molinero serà la titular i Josep Lluís Llopis, suplent. Aprovat per unanimitat.
 
· Modificació Ordenances Fiscals 2020. S'augmenten les bonificacions en l'Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles i l'Ordenança reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. Aprovat per unanimitat.
 
· Moció presentada pel PSC-CP, a favor de l’impuls del pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça. Aprovat per unanimitat.
 
 
Podeu veure el ple en aquest enllaç.