Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avisos

El Departament de Salut determina el tancament dels establiments de restauració

La mesura afectarà a tot el territori català i s'aplicarà a partir d'aquest dissabte 14 de març


El Departament de Salut determina el tancament dels establiments de restauració

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informa que al DOGC s'ha publicat avui divendres 13 de març una resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en què opten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Aquestes mesures s'han pres per reduir l'activitat a tot el territori català per evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis. 

 
En l'àmbit del transport públic:
- El nivell d'ocupació dels serveis de transport públic es mantindran a un terç de la seva capacitat màxima amb el propòsit d'afavorir el manteniment d'una distància no inferior a un metre entre les persones ocupants. 
 
- Per tal d'incrementar la protecció del personal dels operadors davant eventuals contagis, es determina, a partir del 16 de març, la supressió de la venda de bitllets als autobusos, sempre que hi hagi altres alternatives d'adquisició dels títols de transport. També es determina el tancament de les oficines d'informació i atenció presencial als usuarisi usuàries que no disposin de sistemes físics de separació entre personal i usuaris, i el reforçament, en aquests casos, dels serveis d'atenció telefònica i telemàtica.
 
- En el cas de restriccions d'ús del transport públic, s'arbitraran mesures per garantir el desplaçament obligat de persones vulnerables.
 
En l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials:
- El tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
 
- El tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.
 
- El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
 
- El tancament d'establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualssevol altres).
 
- La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats i en espais oberts.
 
- El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.
 
- El tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de lleure.
 
- El tancament de les estacions d'esquí, d'esquí nòrdic i de les estacions de muntanya.
 
En l'àmbit dels serveis funeraris:
- La suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades.
 
En l'àmbit dels serveis socials:
-  Es permet als proveïdors públics i privats del sistema català de serveis socials l'adaptació de les condicions funcionals per fer front a les contingències que es produeixin arran de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, de forma que es garanteixin les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.
 
- El tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública següents: centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), centres d'atenció a persones amb discapacitat (CAD), serveis de valoració de la dependència (SEVAD), clubs socials i prelaborals.
 
- La suspensió de les activitats en els centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els serveis de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres de dia d'atenció especialitzada (CAE). Per a les persones usuàries d'aquests serveis que requereixin continuïtat de l'atenció, aquesta es garantirà en el dispositiu més adient.
 
- La suspensió, amb caràcter general, de les visites presencials dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
 
En l'àmbit de la caça:
- La prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals aquelles en què participin dos o més caçadors, en el territori de Catalunya.
 
La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0.00 hores d'aquest dissabte 14 de març de 2020, tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.