Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avisos

L'Ajuntament aprova una sèrie de mesures per pal·liar els efectes econòmics provocats per l'emergència sanitària

Per altra banda, l'Ajuntament també ha suspès les obres que s'estaven duent a terme a carrers i equipaments


L'Ajuntament aprova una sèrie de mesures per pal·liar els efectes econòmics provocats per l'emergència sanitària

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adoptarà un primer paquet de mesures per facilitar, ajornar o suspendre el pagament de taxes i tributs per tal d'alleujar la pressió econòmica a ciutadania, comerços i empreses. En aquesta línia, l'Ajuntament ha acordat el següent:

· Modificar el calendari fiscal dels principals impostos perquè la ciutadania i les empreses no s’hagin de preocupar del pagament dels tributs municipals durant la vigència de l’estat d’alarma.  Concretament, el termini de pagament de l’IBI s’amplia del dia 3 d’abril a l'1 de juny i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es modifica del dia 4 de maig al 1 de juliol. 
 
· Respecte als rebuts que es troben domiciliats, en el cas de l’IBI, es canvien en els següents termes:

Domiciliats (4 terminis):
 
Primer pagament:
02/03/2020
 
Segon pagament:
04/05/2020 01/06/2020
 
Tercer pagament:
01/07/2020  01/09/2020
 
 
Quart pagament:
01/10/2020 02/11/2020
 
 
Domiciliats (10 terminis):
 
Primer pagament:
02/03/2020
Segon pagament:
03/04/2020 01/06/2020
Tercer pagament:
04/05/2020 01/07/2020
Quart pagament:
01/06/2020 15/07/2020
Cinquè pagament:
01/07/2020 03/08/2020
Sisè pagament:
03/08/2020 01/09/2020
Setè pagament:
01/09/2020 01/10/2020
Vuitè pagament:
01/10/2020 02/11/2020
Novè pagament:
02/11/2020 01/12/2020
Desè pagament:
01/12/2020 15/12/2020

 
· Pel que fa als rebuts domiciliats en concepte de l’impost de vehicles, es traslladarà l’enviament del cobrament del dia 1 d’abril al 1 de juny.
 
· S’allibera a tots els comerços amb terrasses i a totes les parades dels mercats suspesos del pagament de taxes per l'ocupació de la via pública durant el període d’estat d’alarma. En aquest sentit, també es modifica el calendari de la taxa de mercats i no es descarta, si aquesta situació s’allarga en el temps, modificar el calendari de taxa per l’ocupació amb terrasses.
 
· Tots els ajornaments i aplaçaments atorgats i amb venciment 1 i 16 d’abril i 1 i 16 de maig queden ajornats fins a l'1 de juny.
 
· En l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que ja contempla bonificacions en àmbits com la creació de treball, l'inici d'activitat i l'ús d'energies renovables, l'Ajuntament estudiarà també l’ampliació d'aquestes bonificacions per a aquelles unitats empresarials que tinguin un rendiment negatiu.
 
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està treballant en altres mesures per pal·liar els efectes econòmics que està provocant aquesta situació d'emergència per Coronavirus. D'aquesta manera, l'Ajuntament ja ha donat l'ordre a les empreses concessionàries de l'Escola Bressol Municipal El Patufet i de l'Escola Municipal de Música de Can Barra que no girin el pagament de la propera mensualitat i té la intenció d'assumir les quotes de les famílies de  mentre duri el període d'excepcionalitat decretat per evitar que aquestes empreses es vegin obligades a realitzar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).  L'Ajuntament tampoc girarà el rebut de les activitats esportives municipals mentre duri l'estat d'alarma i ha demanat a l'empresa concessionària del Complex Esportiu Municipal que no giri cap quota als seus abonats. En la mateixa línia, l'Ajuntament està estudiant obrir noves línies d'ajuts destinades al lloguer, tant per als llogaters com per als propietaris de locals que ajornin les mensualitats a empreses i comerços en aquests moments difícils.
 
Mesures a la via pública
 
Per altra banda, l'Ajuntament també ha acordat una sèrie de mesures que comprenen des de l'ajornament de les obres que s'estaven executant a carrers i equipaments a suspendre els treballs de manteniment a la via pública no essencials.
 
· L'empresa concessionària de la recollida i gestió de residus continua prestant el servei garantint les condicions de seguretat i salut per als treballadors i treballadores. El servei de recollida es manté amb el programa d’itineraris previst.
 
· S’ha reduït la presència del servei de neteja viària i el personal i els recursos es destinen sobretot a la neteja de contenidors. 
 
· El programa previst per al clavegueram s'ha posposat.
 
· S’han ajornat les obres de millora d’espai públic als polígons. 
 
· S’han suspès els serveis de manteniment de parcs i jardins, mantenint només personal de guàrdia per a incidències i urgències.
 
· S’han aturat totes les actuacions previstes de replantació i altres actuacions a la via púbica que podien suposar desplaçaments o risc per als treballadors i treballadores.
 
· S’han ajornat les obres d’asfaltats i pintura viària que començaven aquest dimecres 18 de març.
 
· S’han ajornat les obres de millora del camp de futbol municipal.
 
· S'han retirat els 5 contenidors de poda ubicats al municipi.