Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El ple municipal, celebrat via telemàtica, dóna suport a la petició d'un Batxillerat Artístic per al municipi

La sessió ha començat amb un minut de silenci per les víctimes de la Covid-19


El ple municipal, celebrat via telemàtica, dóna suport a la petició d'un Batxillerat Artístic per al municipi

El ple municipal celebrat avui via telemàtica per primera vegada a la història, ha començat amb un minut de silenci en homenatge a les persones que han mort a Sant Quirze del Vallès amb motiu de la Covid-19, i també als seus familiars.
A continuació, l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, ha informat sobre la modificació pressupostària que permetrà ampliar la bestreta de caixa fixa del servei de Benestar Social i fer front així a les mesures de l’estat d’alarma per la situació d’emergència sanitària que patim.
El primer punt de l’ordre del dia, aprovat per unanimitat, autoritza la celebració dels òrgans col·legiats de la Corporació per mitjans electrònics, de manera que es puguin desenvolupar amb normalitat i seguretat.
El ple també ha aprovat la ratificació de modificació d’algunes ordenances fiscals.

Batxillerat Artístic
Un dels punts destacats del ple ha estat l’aprovació per donar suport a la petició realitzada per l’Institut Sant Quirze d’un Batxillerat Artístic al municipi, en la seva modalitat d’Arts Plàstiques per al curs 2020-2021.
L’acord, que ha comptat amb el suport unànime de tots els grups municipals, serà comunicat a la Direcció Territorial del Vallès Occidenta, al Departament d’Educació de la Generalitat i a les persones que composen el Consell Educatiu Municipal.
Recordem que en la sessió d’aquest Consell Educatiu Municipal de 23 d’octubre de 2019 la directora de l’Institut Sant Quirze ja va informar sobre l’escrit enviat a la Direcció General de Serveis Territorials sol·licitant aquesta formació. El Consell Educatiu va fer seva la proposa i va aprovar que l’acord fos traslladat al Ple. D'aquesta manera, l'Ajuntament impulsa la voluntat de fer efectiva aquesta modalitat formativa.

Nou sistema de tarificació social del transport públic municipal
El ple també ha aprovat també per unanimitat una ordenança municipal reguladora del sistema de tarificació social del transport públic municipal en autobús des de Sabadell a Sant Quirze.
Els sistema de tarifació social de transport municipal estableix uns títols de transport personal i intransferible que acredita als seus posseïdors per utilitzar la xarxa d’autobusos  de transport municipal, del conveni actual amb l’Ajuntament de Sabadell, amb unes condicions de tarifació especial i diferenciada.
Aquests títols adreçats a la ciutadania de Sant Quirze del Vallès es concediran segons el nivell d’ingressos, la condició d’edat o de discapacitat, i són la TBUS gratuïta i la TBUS reduïda en base als criteris específics que recull aquest reglament. Es renovaran periòdicament tot comprovant que la persona segueixi complint els criteris vigents per a la seva concessió.

La TBUS gratuïta és un títol de transport personal i intransferible que permet un nombre il·limitat de viatges, que te associat un sistema de control compatible amb els existents per als altres títols i que es renovarà anualment. Aquesta targeta té una bonificació del 100% dels cost del viatge i un cost de producció i gestió a abonar en el moment en el què se’n fa una nova, duplicats i renovacions. Aquest cost s’especificarà en el moment en què s’actualitzin les tarifes de transport.

La TBUS reduïda és una targeta acreditativa de caràcter personal i intransferible que te associada i permet adquirir, com a títol de transport, una Targeta multi viatge a un preu reduït i amb sistema de control compatible amb l’existent per els altres títols, es renovarà cada tres anys.Aquesta targeta permet efectuar un nombre limitat de viatges i els seu preu serà com a màxim el 50% del preu d’una targeta multi viatge general.

L’ordenança ha estat aprovada inicialment i també recull els requisits que hauran de complir les persones beneficiàries. També estableix els canals que s’establiran per sol·licitar els nous títols.

Mesa d’Ecologia Urbana
La unanimitat dels grups ha votat a favor de l’aprovació inicial del reglament de funcionament de la mesa d’Ecologia Urbana de Sant Quirze del Vallès. Els objectius d’aquesta mesa són integrar la participació de la ciutadania i de les associacions del poble en els àmbits de l’urbanisme, l’espai públic, la sostenibilitat, l’energia, l’ecologia, o la preservació del medi natural, entre altres. També es pretén recollir els indicadors de les necessitats relacionades amb aquestes matèries i coordinar les accions de les entitats i l’Ajuntament encaminades al foment de la millora d’aquests objectius.
El reglament estableix els membres permanents i no permanents de la mesa, així com el seu règim de funcionament.
 

Premi Mussol 2020
El ple municipal ha aprovat avui l’atorgament del Premi Mussol de Sant Quirze del Vallès 2020 a la directora de la Societat Coral Il·lustració Artística i de la Bella Quirze Band, Lourdes Garcia Espinal. El plenari també ha acordat la concessió del Premi Mussolada 2020 al Centre de formació municipal de persones adultes L’Olivera.
 
Les dues candidatures van ser aprovades per la Comissió del Premi Mussol i Premi Mussolada, que es va reunir el passat 4 de març per valorar les propostes i elevar-ne una de cada categoria  al Ple. La comissió està formada per representants dels grups municipals, de les meses de participació sectorials, d’entitats de representació veïnal, i presidida per l’alcaldessa Elisabeth Oliveras.
 
Els premis es lliuraran en un acte institucional que serà anunciat properament, quan sigui possible reprendre l’activitat. Val a dir que inicialment l’acte estava previst que se celebrés avui 24 d’abril, en el marc de la Festa del Mussol, la qual va haver de ser ajornada per la crisi del coronavirus.


Via Ciclista interurbana de connexió entre Sant Quirze  i Sabadell
El ple ha donat un pas més en el projecte de la Via Ciclista interurbana de connexió entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell. Tots els grups han votat a favor de l’aprovació definitiva d’aquest projecte executiu que connectarà Sant Quirze del Vallès i Sabadell, des de l’Estació dels Ferrocarrils fins a la Plaça del Mil·lenari, Tram de TM Sant Quirze del Vallès.
El projecte respon a la necessitat d’afavorir la mobilitat no motoritzada i complir amb els objectius de sostenibilitat. Durant el 2018 l’Ajuntament va estudiar i treballar conjuntament amb Sabadell una via ciclista interurbana per a la connexió d’ambdós municipis. Una proposta que es va concretar en el projecte executiu del tram del terme municipal de Sant Quirze, amb un pressupost de 821.039,57 euros.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, conjuntament amb el de Sabadell mitjançant conveni de col·laboració, va sol·licitar un ajut FEDER per a l’execució del projecte, convocat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El 4 de desembre de 2019 es va concedir l’ajut sol·licitat per valor de 322.000,00 €, a distribuir entre ambdós municipis, de forma que la part que correspondria a Sant Quirze del Vallès serien aproximadament 220.000,00 €.


Podeu veure el ple en aquest enllaç.