Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Avui, sessió ordinària del Ple Municipal

El ple serà novament telemàtic i es podrà seguir en directe


Avui, sessió ordinària del Ple Municipal

Avui es convoca sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a les 18.30 hores, per mitjans telemàtics. L’ordre del dia és el següent:

 
 1. Aprovació actes.
 2. Informes de Presidència.
 3. Donar compte de decrets.
 4. Donar compte del decret núm. 202001543, de 20 d’abril, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2019.
 5. Donar compte del decret núm. 202001638, de 4 de maig, de contractació de la Sra. Laura Borrellas com a treballadora social.
 6. Donar compte resolucions covid-19.
 7. Adhesió a l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
 8. Modificació de les ordenances fiscals 1.1. General, de gestió, recaptació i inspecció, 3.6. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i 4.13 Taxa per la prestació del servei de la recollida i gestió de residus municipals.
 9. Reconeixement extrajudicial de crèdit i modificació pressupostària 9/2020 de suplement de crèdits finançat amb romanents de tresoreria per a despeses generals.
 10. Protocol per a l’erradicació de l’assetjament sexual, per raó de gènere i/o orientació sexual a l’ajuntament de Sant Quirze de Vallès.-
 11. Precs i preguntes.-
El Ple es podrà seguir en directe a www.santquirzevalles.cat/ple.