Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova i dóna compte de diverses accions per afrontar les conseqüències de la pandèmia

La modificació d'algunes ordenances fiscals o la incorporació de personal a Benestar Social són algunes d'aquestes actuacions


El Ple aprova i dóna compte de diverses accions per afrontar les conseqüències de la pandèmia

El Ple municipal ordinari celebrat ahir va iniciar-se amb la lectura, per part de l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, de la Declaració institucional de suport als treballadors i treballadores de Nissan. La declaració ha estat consensuada en Junta de Portaveus i manifesta la preocupació per la mesura de tancament que ha pres l’empresa i que afecta més de 25.000 treballadors/es de tot Catalunya i emplaça tant el Govern de l’Estat espanyol com a la Generalitat a preservar l’activitat industrial.

Seguidament, i també en Informes de Presidència, l’alcaldessa va recordar el temps de presó tant dels joves d’Altsasu, com dels presos polítics catalans. A aquest punt el va seguir un minut de silenci amb motiu de les víctimes de la pandèmia de la Covid-19 que ha seguit tot el Ple.
 
Decrets
El Ple va donar compte dels decrets aprovats als mesos de febrer, març i abril. També va donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 2019.  En aquest punt el tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Hisenda Pública i Economia Local, Àlex Brossa va valorar positivament aquest tancament, destacant que s’ha donat una bona previsió dels ingressos “fet que demostra la nostra solvència, així com la previsió de despesa. Això ens ha permès donar resposta a les necessitats existents i tenir un resultat positiu. I ara més que mai tenir una bona salut econòmica ens ha permès fer front a mesures extraordinàries en àmbits com l’habitatge o el comerç, davant de situacions tan extremes com les que estem vivint. “
En un altre ordre de temes, el Ple va donar compte també de la contractació d’una nova treballadora social. Un fet que respon a la voluntat de dotar de més recursos humans el Servei de Benestar i Cicles de Vida, actualment declarat servei essencial per fer front a la situació excepcional creada per la Covid-19. Cal tenir en compte que es preveu un període de recuperació llarg pel que fa al tractament de les famílies i persones vulnerables una vegada finalitzi l’estat d’alarma i aquest servei necessita de la màxima dotació de personal.
En la mateixa línia, el Ple també va donar compte de les mesures preventives davant la Covid-19. Aquest punt inclou les accions dutes a terme en múltiples àmbits, com el tancament d’equipaments, la declaració de serveis essencials, la suspensió d’òrgans col·legiats, els ban en relació al passeig dels gossos, d’ànim i força als infants, o les mesures en relació al personal de l’Ajuntament pel que fa a permisos, entre molts altres.
 
Adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
El Ple també va aprovar per unanimitat l’adhesió a l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. D’aquesta manera l’Ajuntament continua fent palesa la importància d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia per resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.
La Xarxa va sorgir de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària del 22 i 23 d’octubre de 2015 a Barcelona, així com del treball que representants de diferents municipis de Catalunya van desenvolupar fins a la constitució d’aquesta nova associació.  La seva finalitat és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària per mitjà de fixar objectius i estratègies comunes, així com fomentar la cooperació i l’acció conjunta en polítiques públiques entre els seus membres.
 
Modificació de taxes
El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de tres ordenances fiscals. D’una banda, la taxa sobre la de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de Dret públic, que fa relació als guals i que determina l’ampliació del termini de pagament voluntari fins al 30 de setembre. En aquesta ordenança també canvia la determinació de les condicions per accedir a un fraccionament o aplaçament.
D’altra banda, la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Aquest canvi respon a reduir la quota durant el temps que els establiments han estat tancats, i augmentar en un 50% l’ocupació de la via pública. Una mesura per facilitar que els restauradors puguin continuar amb el mateix número de taules i cadires que ja tenien atorgades, però complint les mesures de salut i seguretat.
Finalment, també s’ha modificat la taxa per la prestació del servei de recollida i gestió dels residus municipals, reduint-la en un 25% als comerços que no han pogut obrir durant setmanes amb motiu de la pandèmia.
 
Altres punts aprovats ahir també per unanimitat van ser el reconeixement extrajudicial de crèdit i modificació pressupostària de suplement de crèdits finançat amb romanents de tresoreria per a despeses generals.
Finalment, el darrer punt amb el suport de tot el Ple ha permès la modificació d’un dels punts del Protocol per a l’erradicació de l’assetjament sexual, per raó de gènere i/o orientació sexual a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Aquest fa referència a les persones que integren la comissió de detecció i seguiment, per garantir la màxima confidencialitat.
 
Podeu veure el Ple en aquest enllaç.