Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Joventut

Primer pas per ajudar l’alumnat d’estudis postobligatoris

La Junta de Govern Local aprova inicialment unes bases que serviran per donar suport a aquest perfil d’estudiants afectats per la crisi actual


Primer pas per ajudar l’alumnat d’estudis postobligatoris

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment la convocatòria de les bases per a la concessió d’ajuts destinats al cobriment d’una part de les quotes del curs 2020/2021, a l’alumnat matriculat a estudis postobligatoris.
L’Ajuntament ha considerat necessari comptar amb una línia de subvencions específica per a persones i famílies afectades per la situació generada per la Covid-19 i que cursin aquests estudis. El pressupost total de les ajudes és de 25.000 euros.
Per tal d’atorgar els ajuts, caldrà que les persones sol·licitants justifiquin documentalment el fet d’haver perdut la feina, estar afectat/da per un ERTO total o parcial o pateixin una situació anàloga com a conseqüència d’aquesta crisi. Donada la gravetat de la situació i per tal d’agilitzar el tràmit, no es sol·licitarà la presentació de justificants d’ingressos. A conseqüència d’això, tampoc no s’atorgaran punts al fet de formar part d’una família nombrosa, entenen que aquest fet no resulta discriminatori ja que aquestes famílies tindran accés als ajuts de la mateixa forma.
La sol·licitud es podrà presentar presencialment amb cita prèvia, o bé en línia. Aquest ha estat un primer pas per a la seva aprovació inicial. L’Ajuntament informarà pels canals habituals sobre l’inici del termini per a la presentació de les sol·licituds, una vegada les bases es publiquin al BOP.