Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Avui, sessió ordinària del Ple municipal i a continuació, extraordinària d’ordenances

Els dos plens es podran seguir en directe per mitjans telemàtics


Avui, sessió ordinària del Ple municipal i a continuació, extraordinària d’ordenances

Avui es convoquen dues sessions del Ple municipal. La primera és l’ordinària del mes d’octubre i tindrà lloc a les 18 hores per mitjans telemàtics. L’ordre del dia és el següent:

 

1. Aprovació acta.
2. Informes de Presidència.
3. Donar compte decrets setembre-2020.
4. Informes tercer trimestre 2020, en relació a l’establert en els articles quatre i cinc de la Llei 3/2914.
5. Donar compte del nomenament com funcionària interina, per màxima urgència, de la Sra. Montserrat Sánchez Ustrell.
6. Pròrroga vigència Pla Local Joventut 2017-2020 fins el 31/12/2021.
7. Participació en els acords fundacionals de la “Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública (AMEP)”.
8. Baixa a l’Associació àmbit B-30.
9. Modificació pressupostària 18-2020 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
10. Rectificació de l’error material detectat a la documentació administrativa i tècnica aprovada mitjançant acord de Ple de tada 29 de setembre de 2020 corresponent al contracte de serveis de parcs, arbrat, espais periurbans i medi natural de Sant Quirze del Vallès.
11. Moció presentada pel PSC-CP, a favor de la protecció del sistema sanitari d’atenció primària.
12. Moció presentada pel PSC-CP, per l’adhesió al pacte de Theguise en contra del maltractament animal.
13. Moció presentada pel PSC-CP, per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi.
14. Precs i preguntes.
 
La segona sessió és de caràcter extraordinari i urgent i l’ordre del dia és el següent:
 
1. Motivació de la urgència.
2. Modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2021.
 
Els plens es podran seguir en directe en aquest enllaç: www.santquirzevalles.cat/ple.