Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comerç

L’Ajuntament ofereix subvencions al comerç i la restauració per pal·liar els efectes de la Covid-19

Es destinen 88.000 euros en ajuts directes a aquest sector


L’Ajuntament ofereix subvencions al comerç i la restauració per pal·liar els efectes de la Covid-19

L’Ajuntament ofereix subvencions al sector del comerç i la restauració per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid-19. Des del 3 de novembre ja es poden demanar aquests ajuts. Es tracta de donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis del municipi per poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el tancament, així com a les despeses a les que s’ha hagut de fer front per poder reiniciar les activitats dins el context actual. En total, l'Ajuntament destina un total de 88.000 euros euros en aquests ajuts directes, que podrien arribar a beneficiar un total de 150 comerços afectats per la crisi de la pandèmia.

 
L’activitat empresarial fa referència a aquelles organitzacions que tenen llicència d’activitat al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per poder dur-la a terme amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 6, de 14/03/2020).
 
Qui ho pot demanar?
Es consideren persones beneficiàries:
 
Persones físiques autònomes que estiguin donades d’alta al Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalents, del sector del comerç i la restauració, amb activitat comercial al municipi.
Persones jurídiques, independentment de la seva forma jurídica, sempre i quan tinguin una activitat comercial al municipi de Sant Quirze del Vallès, i el nombre de persones treballadores sigui inferior a 50.
Aquestes persones beneficiaries han d’estar donades d’alta de l’epígraf de l’IAE corresponent a la seva activitat en el moment de presentar la seva sol·licitud.
 
Requisits previs
 
Poden sol·licitar aquesta subvenció les empreses o persones autònomes del sector del comerç i la restauració que hagin patit una reducció de la seva facturació i es van veure obligades a deixar d'oferir els seus serveis com a conseqüència dels efectes de la declaració de l'estat d'alarma per la COVID-19, del passat 14 de març.
 
Consulteu en les bases adjuntes en aquesta notícia (apartat 4) els requisits indispensables i els conceptes subvencionables per poder sol·licitar la subvenció.
 
Quantia màxima dels ajuts
 
L’import de la subvenció serà una única quantia per sol·licitud i serà en funció de la puntuació total obtinguda de la suma de les puntuacions dels criteris objectius definits a les bases. Aquests oscil·len entre un màxim de 600 euros i un mínim de 300 euros. Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, es realitzaran les comprovacions oportunes i es resoldran les sol·licituds per ordre cronològic. 
 
Les sol·licituds es poden demanar fins al 23 de novembre. Cal tramitar-les en línia. Per fer-ho, és necessari un certificat digital o estar donat d’alta en el servei IdCAT mòbil de la Generalitat de Catalunya
 
Trobareu tots els detalls sobre el tràmit en aquest enllaç.