Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

Consulta la Guia tributària per a 2021

La publicació recull el calendari, terminis i formes de pagament dels tributs municipals que ha d’assumir la ciutadania


Consulta la Guia tributària per a 2021

L’Ajuntament ha editat un any més la Guia Tributària per a 2021. Es tracta d’una publicació que recull les dates, terminis i detalls dels impostos i de les bonificacions i exempcions a què es pot acollir la ciutadania. Una informació que es publica després que el ple municipal aprovés les ordenances fiscals.

 
En aquest sentit, la publicació recull la informació respecte l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, sobre béns immobles, la taxa de guals, de conservació de cementiri, de recollida escombraries, mercats ambulants i impost sobre activitats econòmiques, entre altres. 
 
Beneficis i exempcions
L’Ajuntament ha establert diverses bonificacions per motius socials i mediambientals en diferents impostos.
Com a criteri general es podrà sol·licitar l’ajornament o el fraccionament independentment del nivell de renda o la situació personal o familiar. Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan condicionats a l’import del deute i a no tenir deutes en via executiva. L’ajornament està subjecte a haver de pagar els interessos legalment establerts i a haver d’aportar una garantia per a deutes superiors a 1.500 euros.
 
Com fer els pagaments
Recordeu que existeix la possibilitat de fraccionar o ajornar els deutes. En el cas de l'IBI, per exemple, el pagament es pot domiciliar i fer el 4 ó 10 vegades sense generar interessos. 
Cal remarcar que les sol·licituds de bonificació o exempció les heu de fer en el període voluntari de pagament de cada impost o taxa.
L’Ajuntament envia un avís de pagament per a tots aquells rebuts que no estan domiciliats. Si no el rebeu, heu de tenir en compte que no s’interromprà el termini de pagament. Hi ha diverses opcions per sol•licitar un duplicat i gestionar el pagament.
 
On fer els pagaments
A banda de les entitats financeres, als caixers automàtics o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, els pagaments es poden fer en línia a través de l’Oficina Virtual de l’Ajuntament accedint a l’adreça: https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat.
 
Trobareu tota aquesta informació detallada en format pdf en aquesta notícia.