Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

En marxa la preinscripció escolar en línia

Comença el torn per a l'alumnat de l'ESO, fins al 24 de març


En marxa la preinscripció escolar en línia

 Avui, 17 de març, ha començat la preinscripció escolar per a l’ensenyament secundari obligatori (ESO), fins al 24 de març.  

Aquest curs, tot el procediment per a la preinscripció escolar es durà a terme de forma telemàtica i es donarà suport extraordinari a totes aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans suficients. Aquesta s’ha de tramitar a través del portal www.preinscripcio.gencat.cat.
 
La resta de dates de preinscripcions segons els nivells són els següents:
 
Educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març 
Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny: de l'11 al 17 de maig 
Cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny: del 25 al 31 de maig 
 
Com es fa la preinscripció escolar en línia?
 
S’ha d’acreditar la identitat de les famílies i els criteris de prioritat per a l’assignació de places. Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per les dues cares.
 
Documentació necessària que cal tenir escanejada en el moment de fer la preinscripció per internet:
 
Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne
Documents per acreditar els criteris de prioritat:
Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola: Quan es fa la sol·licitud ja es fa automàticament una consulta al padró.
Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l’escola: Per als assalariats, només caldrà aportar el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. Si s’és treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037, en què es deixa constància del domicili on es du a terme l’activitat.
Per justificar la renda garantida de ciutadania: Certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat: Presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental: es faran consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció.
 
Quan es fa la matrícula definitiva?
La matriculació a l’escola assignada es farà entre el 14 i el 18 de juny, després de publicar-se la llista final d’alumnes admesos en cada centre. També es farà de forma virtual.
 
SQV, en xifres
Un total de 194 infants començaran P3 el curs 2021-2022 a Sant Quirze del Vallès. 
288 joves del municipi que actualment cursen 6è de primària començaran l'ESO el proper curs.