Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi Ambient

L'Ajuntament millorarà el Parc fluvial del Torrent de la Font del Pont

Una gestió diferenciada d'aquest espai permetrà potenciar la biodiversitat i potenciar el seu valor ecològic


L'Ajuntament millorarà el Parc fluvial del Torrent de la Font del Pont

L’Ajuntament iniciarà properament els treballs del Parc fluvial del Torrent de la Font del Pont. Es tracta d’un projecte de millora que té com a objectiu reconfigurar l’actual espai paral·lel al marge esquerre del torrent de la Font del Pont. Un espai d’alt valor ecològic, d’interès social i connector entre el parc agrari de Sabadell i el torrent de la Betzuca, i altres espais verds del municipi. Aquesta connexió es farà mitjançant diferents iniciatives:
 

  • La creació d’un camí escolar que permeti la connexió de l’espai amb les zones urbanes que hi confronten.
  • La creació d’espais d’estada i d’observació del torrent i dels camps agrícoles del seu entorn per poder conèixer la seva fauna i flora (espais de descans, punts de guaita, etc.).
  • La gestió forestal del bosc de ribera en l’àmbit immediat dels nous espais configurats, amb eliminació dels impactes com són les espècies invasores, aclarides en punts estratègics, posada en valor dels arbres singulars presents als talussos i al fons del torrent, etc.
  • La integració paisatgística d’alguns elements d’infraestructures existents (col·lectors, sobreeixidors, etc.).

Tots aquests objectius s’aconsegueixen mitjançant la gestió diferenciada de l’espai, una forma de d’intervenir en els espais verds en zones urbanes i periurbanes consistent en no aplicar la mateixa intensitat o forma d’intervenció en tots els àmbits per igual. Amb aquesta gestió diferenciada s’aconsegueix potenciar la biodiversitat gràcies a la zonificació dels espais (un mosaic ric en estadis intermedis de la successió vegetal permet la diversitat paisatgística i, per tant, maximitza la biodiversitat), l’aplicació de diversos règims de gestió i la reducció de costos de manteniment.

El cost dels treballs previs, consistents en la desbrossada inicial per a poder realitzar l’aixecament topogràfic de l’àmbit tenen un cost de  3.600,42 € IVA inclòs i 3.460,60  € IVA inclòs respectivament. La redacció del projecte executiu té un cost de 16.285,72 € IVA inclòs.
 
Sens dubte, l’entorn del Torrent de la Font del Pont presenta diversos àmbits, com l’entorn de l’Escola Lola Anglada, l’accés des de l’IES Sant Quirze, però fins i tot, l’espai de l’entorn de l’escola-institut Purificació Salas, que suposen noves oportunitats de creació d’espais de gran socialització, no només dels infants i les seves famílies, sinó també, de descoberta per al conjunt de la ciutadania de Sant Quirze, així com també oportunitats per a la creació de programes escolars relacionats amb la descoberta del medi natural, tan proper i tan interessant ecològicament parlant. Aquest projecte és, per tant, l’escenari on es podran desenvolupar tot un gran ventall d’oportunitats.
 
A partir del  proper 28 de juny, una vegada finalitzi el curs escolar, es faran uns treballs de desbrossada en l’àmbit del camí preexistent del Torrent de la Font del Pont, entre l’IES Sant Quirze i fins a la C-58, per tal de poder fer aquests treballs preliminars citats prèviament (l’aixecament topogràfic). Per aquest motiu, es preveu fer un tancament en els principals accessos, degudament senyalitzats.
La durada prevista dels treballs s’estableix en tres setmanes, de manera que es preveu la reobertura dels accessos la setmana del 19 de juliol.