Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi Ambient

Prevenció d'incendis i mesures de protecció

Aquests dies cal tenir molt presents els consells i les prohibicions de fer foc al bosc


Prevenció d'incendis i mesures de protecció

Aquesta Revetlla cal tenir molt presents també les mesures de seguretat en relació a la prevenció d’incendis.
Recordem que, d’acord amb la Llei relacionada amb la prevenció d’incendis en les urbanitzacions i a fi de reduir el risc d’incendis en els boscos del municipi, cal tenir presents les següents restriccions:

1.    Està prohibit llençar objectes encesos o abocar residus de qualsevol tipus.
2.    Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, a més, està prohibit:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat.
  • Llençar coets, globus, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en vies que travessin terrenys forestals.
  • Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i en parcel·les urbanes la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.

Excepcionalment, durant aquest període es podran realitzar determinats treballs i activitats amb risc d’incendi forestal per als quals cal l’autorització prèvia del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que s’haurà de sol·licitar a les oficines de registre corresponent o bé a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, qui la remetrà al Departament.
 

3.    Quan l’índex de perill d’incendi sigui extrem, se suspenen totes les autoritzacions i queda absolutament prohibit:

  • Encendre cap tipus de foc, fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o fumar.
  • Realitzar qualsevol tipus d’aprofitament forestal.
  • La circulació de vehicles pels camins forestals excepte que estiguin vinculats a les finques de la zona i als que pertanyen a l’administració i als serveis públics.

 

4.    En tot cas, quan les circumstàncies meteorològiques siguin de risc alt, molt alt o extrem, es podran establir les mesures extraordinàries que es considerin necessàries.
 

5.    Entre el 16 d’octubre i el 14 de març, caldrà efectuar la comunicació prèvia de les activitats amb risc, mitjançant escrit, al Departament d’Agricultura o bé a l’Ajuntament de Sant Quirze, qui el remetrà al Departament.
 

6.    Les parcel·les urbanes s’han de mantenir lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida tal com estableix el Decret 123/2005 per a les franges de protecció.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, podrà actuar d’ofici i/o establir els mecanismes necessaris per a garantir l’acompliment d’aquest ban.
 

L’entorn natural del nostre municipi forma part del nostre patrimoni col·lectiu, per això cal tenir-ne cura. Es poden consultar els consells d’autoprotecció en aquest enllaç.