Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Noves dependències municipals a l’av. de Pau Casals

Finestreta única d’habitatge, Educació, Salut i Esports, són alguns dels serveis que s’hi poden trobar


Noves dependències municipals a l’av. de Pau Casals

L’Ajuntament compta amb un nou local a l’avinguda de Pau Casals, al número 72, on s’hi ubiquen alguns serveis municipals. Una ampliació d’espais que permet millorar l’atenció ciutadana i oferir atencions noves, com la finestreta única en matèria d’habitatge.


Habitatge
Les noves dependències permeten disposar d’una finestreta única en matèria d’habitatge per a la ciutadania del municipi, de manera que en aquest mateix espai es concentra l’atenció i gestió del Servei d’Habitatge Municipal, de la societat municipal COMU Sant Quirze del Vallès S.L.U i els serveis d’Oficina Local d’Habitatge , el Servei d’Intermediació de deutes de l’Habitatge i la mediació per al lloguer
 
La finestreta única permet que en un mateix espai es pugui realitzar l’atenció a la ciutadania i la gestió en qualsevol matèria vinculada amb l’habitatge que fins ara es trobaven descentralitzades en diferents espais municipals. A més l’Ajuntament amplia els serveis en matèria d’habitatge arran d’un nou conveni amb l’AHC que ha permès assolir la totalitat de serveis, tràmits i gestions seguint amb la consolidació del compromís de l’Ajuntament amb els serveis relacionats amb l’habitatge, els serveis que s’oferiran des de les noves dependències són:
 
Oficina Local D’habitatge
 
 • Informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge, incloent entre d’altres qüestions: 
 • Informació, atenció i tramitació respecte les línies d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial. 
 • Atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de l’habitatge derivades de situacions d’emergència social.  
 
Servei d’Intermediació en deutes de l’habitatge
 
 • Atendre en primera instància a les persones que s’adrecin al servei i es trobin en situació de risc de pèrdua de l’habitatge per deutes
 • Gestionar i derivar els expedients al tècnic expert
 • Seguiment dels expedients

Mediació per al lloguer
 
 • Captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible
 • Mediació entre les persones propietàries i llogateres
 • Assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la mediació per al lloguer social, i l’acompanyament durant la vigència del contracte de lloguer. 
 • Assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge, l’acompanyament en la cerca d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer. 
 
L’horari d’atenció a la ciutadania en aquestes noves dependències és de 8 a 15 hores. A partir de la tardor els serveis vinculats amb l’habitatge també atendran dues tardes a la setmana
 
Altres serveis 
 
El servei d’Esports també es troba ubicat en aquest nou espai. L’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 
El servei de Salut és un dels que també es troben en aquest espai, amb horari d’atenció ciutadana de 9 a 14 hores, amb cita prèvia.
Finalment, també s’hi troba el servei d’Educació. Aquest ofereix atenció ciutadana de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Més informació, 937216800.