Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova l’encàrrec de gestió de l’escola bressol a l'entitat mercantil COMU SLU

L’increment de les retribucions del personal i la regulació de les seves jornades van ser altres punts aprovats ahir


El Ple aprova l’encàrrec de gestió de l’escola bressol a l'entitat mercantil COMU SLU

El Ple extraordinari celebrat ahir va aprovar l’encàrrec de gestió de l’escola bressol municipal a l’entitat mercantil COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.U. El punt va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte el PSC i Junts per Catalunya, que es van abstenir.

L’encàrrec aprovat comprèn la gestió i execució dels serveis d’escola bressol i d’acollida-permanències; la del servei de menjador i descans; dels espais familiar i nadó; i finalment, la gestió i prestació de la neteja.
COMU disposarà dels mitjans estructurals, personals i materials necessaris per a la prestació del servei, garantint la seva qualitat.
L’acord també aprova el caràcter plurianual de la despesa, que estableix el seu cost en 2.856.767,64 euros, tenint en compte que la durada inicial prevista és de quatre anys, més una possible pròrroga.
 
 
El Ple també va aprovar per unanimitat l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament per a l’any 2021. 
Aquest acord preveu l’aplicació d’un augment del 0,9 per cent de les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries) i en les complementàries, previstes per al nou any.
Cal remarcar que han renunciat a aquesta retribució l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i la segona tinent d’Alcaldia, Laura Flos.
 
 
Un altre dels punts aprovats ahir va ser la regulació de l’atribució de les jornades laborals als llocs de treball existents a l’actual Catàleg de llocs de treball, aprovada per la Mesa General de Negociació a data 18 de juny.
Els acords d’aquest punt estableixen l’aprovació de les adequacions singulars de diversos llocs de treball, incorporant al Complement Específic la valoració del factor singular “Jornada/Torn” amb naturalesa de Complement Específic variable. La meritació d’aquest complement es durà a terme en relació a l’acompliment de diversos criteris establerts també en aquest punt, com ara l’efectiva realització d’aquesta jornada o la suspensió de la meritació en cas d’absència per baixa a partir d’un mes natural, entre altres.
El punt es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte Junts per Catalunya, que es va abstenir.
 
Podeu veure la sessió del Ple extraordinari d'ahir en aquest enllaç.