Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament congela les tarifes de les escoles municipals per al curs 2021-2022

El Ple municipal també va aprovar ahir la creació de la Mesa de Benestar


L’Ajuntament congela les tarifes de les escoles municipals per al curs 2021-2022

El ple municipal reunit ahir en sessió ordinària va acordar per unanimitat el manteniment dels preus dels serveis públics i tarifes pel curs 2021-2022 del Centre de Formació d’Adults L’Olivera, de l’Escola Municipal de Música Can Barra i de l’Escola Bressol Municipal El Patufet. La congelació de tarifes, per segon any consecutiu, s’acorda com a mesura de suport a les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica per la crisi sanitària per la Covid-19. En el cas de l’escola bressol, la vigència de tarifes i bonificacions per al proper curs estava ja recollida a l’encàrrec de gestió i prestació del servei que l’Ajuntament ha realitzat a l’entitat mercantil COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.U.

 
Creació de la Mesa de Benestar
La Corporació va aprovar, també per unanimitat, la creació de la Mesa de Benestar, un nou òrgan de participació sectorial on la ciutadania i les associacions locals podran prendre part dels assumptes municipals relacionats amb l’àmbit del benestar. Les funcions de la mesa seran l’assessorament i l’emissió i formulació de propostes i suggeriments.
La Mesa de Benestar, un cop constituïda, haurà de redactar un reglament de funcionament que serà aprovat pel Ple.
 
Festes Locals
Les festes locals del 2022 seran el 9 de maig, Aplec de la Salut, i el 5 de setembre, Festa Major, segons acord unànime del Ple.
 
Període mitjà de pagament
La sessió plenària va comptar amb un punt sobrevingut, que es va incorporar a l’ordre del dia amb el vot favorable de la Corporació, relacionat amb  l’informe econòmic del segon trimestre de l’any, que recull el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament, situat actualment en 26,37 dies. 
 
Altres acords de Ple
El Ple va acordar dos punts de tràmit de procediment administratiu. D’una banda, la declaració d’especial interès o utilitat municipal les tasques que el Departament d’Educació ha de realitzar a l’escola Purificació Salas i Xandri consistents en la retirada d’un mòdul prefabricat i la reforma base del mur perimetral. Aquest acord permet aplicar una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) relacionat amb la llicència d’obres. D’altra banda, la regulació del crèdit d’hores destinades a exercir funcions sindicals de la representació del personal de l’Ajuntament, proposada per la Mesa de Negociació. Els dos punts van ser aprovats per unanimitat.