Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Ajuts per a estudis postobligatoris

A partir d'avui es poden sol·licitar les subvencions per cobrir despeses derivades d'aquesta escolarització


Ajuts per a estudis postobligatoris

L’Ajuntament ha posat en marxa novament els ajuts econòmics per a les despeses derivades d’estudis postobligatoris. A partir d'avui, 22 d’octubre, es poden sol·licitar aquestes subvencions per a la concessió d’ajut individual a les famílies amb alumnes adolescents matriculats en educació postobligatòria en un centre públic o privat de dins o fora del municipi i empadronats a Sant Quirze del Vallès.

 
Es tracta d’una prestació destinada a cobrir despeses derivades d’aquesta escolarització. Aquests estudis hauran de ser estudis homologats pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o pel consell interuniversitari de Catalunya, i s’inclouran les modalitats a distància.
 
Es consideraran despeses subvencionables:
 
  • Quotes associacions de famílies d’alumnes
  • Llibres i material digital requerits pel centre
  • Sortides escolars curriculars
  • Quota de material pedagògic
  • Material i mitjans específics no inventariables requerits pel centre
 
Si heu participat en la convocaria anterior (2020/21) cal haver justificat prèviament les despeses per tal de poder accedir a aquesta nova convocatòria.

Requisits previs
 
Són beneficiaris dels ajuts:
Els i les joves no emancipades de fins a 30 anys, empadronats/des a Sant Quirze del Vallès, que estiguin matriculats/des en un centre, públic o privat, durant el curs 2021-2022, ho justifiquin documentalment, i ell/ella o algun dels seus progenitors hagin perdut la feina, estiguin afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial o pateixin una situació anàloga durant l’any 2021 com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
 
Els i les joves emancipades de fins a 30 anys, empadronats/des a Sant Quirze del Vallès, que estiguin matriculats/des en un centre, públic o privat, durant el curs 2021-2022, que ho justifiquin documentalment, i que hagin perdut la feina, estiguin afectats/des per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial o pateixin una situació anàloga durant l’any 2021 com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
 
Les subvencions atorgades poden ser compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els termes que determinin els seus instruments reguladors.
 
Les sol·licituds es poden presentar presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana, al Servei de Joventut Canya Jove o bé en línia. La data límit per fer-ho és el proper 12 de novembre.
 
Trobareu el detall de les bases aquí.