Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Avui, sessió ordinària i extraordinària del Ple

Es porten a aprovació inicial les ordenances fiscals, entre altres punts


Avui, sessió ordinària i extraordinària del Ple

Avui es celebraran dos plens municipals, a la sala habilitada de la Patronal. Un d’ordinari, a les 19.30 hores, i un d’extraordinari, a continuació.

L’ordre del dia del Ple ordinari és el següent:
 
 1. Aprovació actes.
 2. Informes de Presidència.
 3. Donar compte de decrets setembre-2021.
 4. Informes tercer trimestre 2021, en relació a l'establert en els articles quatre i cinc de la Llei 3/2014.
 5. Adhesió a la Fundació Walk21 i a Catalunya Camina: Associació pels drets dels vianants.
 6. Aprovació de la modificació pressupostària 13/2021 de transferències entre diferents àrees de despesa, de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb baixes i amb romanent de tresoreria per a despeses generals, i de baixa de despesa finançada amb baixa d’ingrés, per un volum total de 426.185,94 euros.
 7. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal d’Instal·lacions d’Autoconsum d’Energia Fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès.
 8. Adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.
 9. Moció presentada per JUNTS, per incloure dins del POUM, els béns culturals d'interès local que tenim a la via pública del nostre municipi.
 10. Moció presentada per JUNTS, en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil.
 11. Moció presentada per Junts-ERC-AM, en la defensa del servei i de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària a Sant Quirze del Vallès.
 12. Precs i preguntes.
 
L’ordre del dia del Ple extraordinari és el següent:
 
 1. Motivació de la urgència. 
 2. Aprovació de l’Ordenança municipal de civisme i mesures alternatives a les sancions econòmiques. 
 3. Ordenances fiscals 2022.
 
Les dues sessions es podran seguir en directe a www.santquirzevalles.cat/ple.