Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Sant Quirze aposta per la mobilitat sostenible

El Ple va aprovar ahir diversos compromisos per fomentar aquest objectiu


Sant Quirze aposta per la mobilitat sostenible

El Ple de l’Ajuntament, celebrat ahir en sessió ordinària, va aprovar diversos compromisos i accions que tenen com a objectiu fomentar la sostenibilitat. Unes iniciatives relacionades amb la mobilitat, l’ús d’energies renovables i la priorització del vianant i la bicicleta.

La unanimitat de tots els grups municipals va votar a favor de l’adhesió de l’Ajuntament a la Carta Internacional per Caminar. D’aquesta manera, el municipi se suma al reconeixement dels beneficis de caminar, com a indicador clau d’una societat amb salut, eficiència, inclusió social i sostenibilitat. 
 
L’adhesió implica que l’Ajuntament treballarà diverses accions, com l’increment de la mobilitat integral; el disseny i gestió d’espais i llocs per a persones; la millora de la integració de les xarxes de vianants; la planificació dels usos del sòl com a suport a la comunicació a peu; la reducció del perill d’atropellaments; o el desenvolupament de la cultura del caminar, entre altres.
 
Un altre dels punts destacats al Ple d’ahir i en relació amb la sostenibilitat, va ser l’aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal d’Instal·lacions d’Autoconsum d’Energia Fotovoltaica al municipi. Aquest punt va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots a favor de tots els grups excepte l’abstenció de Junts per Catalunya.
 
L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació de la intervenció municipal sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar als habitatges del poble. Així, la normativa regula aspectes com la comunicació prèvia de les obres, si es tracta d’una zona afectada per les servituds aeronàutiques, la integració paisatgística i els beneficis fiscals que se’n deriven per l’ús d’energies renovables.
 
En la mateixa línia, la unanimitat del Ple va aprovar l’adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. Aquest acord implica promocionar la mobilitat quotidiana en bicicleta, impulsar la bicicleta com a element turístic, d’oci esportiu; i millorar la promoció, seguiment i governança de la bicicleta. 
 
Recordem que l’Ajuntament està desenvolupant diversos documents orientats a millorar la mobilitat sostenible, com el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sant Quirze; el Pla Director de la Bicicleta; o el Pla d’Actuació Immediata de Mobilitat i espai públic. Així mateix, també es treballen projectes per millorar la mobilitat ciclable, com la via ciclista interurbana de connexió entre el municipi i Sabadell des de l’estació fins a la plaça del Mil·lenari; l’estudi d’alternatives per a la construcció d’un carril per a bicicletes a la ronda Arraona, entre el carrer Priorat i Maiols; la senyalització dels camins educatius per a vianants i bicicletes; l’ampliació dels aparcaments de bicicletes i patinets a l’entorn dels equipaments educatius i esportius; o l’itinerari esportiu entre el complex de Can Casablanques i el de Les Fonts, entre altres.
 
Mocions
 
Un dels punts destacats del Ple va ser l’aprovació d’una moció presentada per urgència, en relació a la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i per una modificació de la Llei d’Hisendes. Aquesta moció va ser aprovada per tots els grups municipals a excepció del PSC que es va abstenir.
 
L’acord arriba després de la sentència del Tribunal Constitucional que declara la nul·litat de la llei d’hisendes locals relatiu a l’impost de plusvàlues. Aquest ha estat sempre un ingrés molt important per als ajuntaments i, tal i com defineix la moció, tot i que cal restar a l’espera de conèixer el contingut de la sentència, l’impost queda desmembrat i amb una gran incertesa jurídica pel que fa als seus efectes recaptatoris. Per tot això, l’Ajuntament, davant aquest notable impacte sobre les finances municipals, exigeix una compensació per la pèrdua d’aquest recurs i la necessitat urgent d’elaborar una llei de finançament local que permeti disposar de capacitat financera als ajuntaments per desenvolupar amb qualitat les seves competències.
 
Entre els acords de la moció, s’insta a la creació d’un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència, així com la creació d’un fons permanent de compensació a favor dels ajuntaments.
 
Altres mocions
 
Moció presentada per Junts per Sant Quirze, en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil. Aprovada per unanimitat.
 
Moció presentada per Junts per Sant Quirze, consensuada amb Sant Quirze en Comú i Ciutadans, en la defensa del servei i de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària de Sant Quirze del Vallès. Aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor de tots els grups. Abstencions del PSC i Junts per Catalunya.
 
Altres punts
 
El ple va aprovar també la modificació pressupostària de transferències entre diferents àrees de despesa, de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb baixes i amb romanent de tresoreria per a despeses generals, i de baixa de despesa finançada amb baixa d’ingrés, per un volum total de 426.185,94 euros. Aquest import arriba després de les necessitats de diversos departaments en relació al desenvolupament d’activitats i iniciatives diverses, com les polítiques d’energia fotovoltaica, el desenvolupament de projectes d’Urbanisme relacionats amb el POUM, el desenvolupament d’activitats de dinamització juvenil o del Tasta, o l’adquisició de material per a Educació i Informàtica, entre altres.
El punt va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze i Sant Quirze en Comú, i l’abstenció de la resta.
 
Podeu veure el Ple en aquest enllaç.