Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

Consulta la Guia tributària per a 2022

La publicació recull el calendari, terminis i formes de pagament dels tributs municipals que ha d’assumir la ciutadania


Consulta la Guia tributària per a 2022

L’Ajuntament ha editat un any més la Guia Tributària per a 2022. Es tracta d’una publicació que recull les dates, terminis i detalls dels impostos i de les bonificacions i exempcions a què es pot acollir la ciutadania. 

En aquest sentit, la publicació recull la informació respecte l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, sobre béns immobles, la taxa de guals, de conservació de cementiri o de recollida escombraries, entre altres. 
 
Beneficis i exempcions
 
L’Ajuntament ha establert diverses bonificacions per motius socials i mediambientals en diferents impostos. Les bonificacions en impostos oscil·len entre el 25 i el 50% en alguns casos. Respecte les plusvàlues, recordem que la bonificació és del 95% de la quota en la transmissió de l’habitatge habitual per causa de mort a favor de familiars i parelles de fet.
 
Pel que fa a la taxa de recollida de residus, aquesta es pot veure bonificada per raons de capacitat econòmica; per aportacions a la deixalleria, o per tenir compostadors casolans.
 
En relació a l’IBI, es contemplen bonificacions en els habitatges de protecció oficial; per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic; o pels immobles d’ús residencial destinats al lloguer d’habitatge amb renda limitada per una norma jurídica.
 
Podeu consultar el detall d’aquesta normativa en el document pdf relacionat en aquesta notícia.
 
Com fer els pagaments
 
Recordeu que existeix la possibilitat de fraccionar o ajornar els deutes. 
Cal remarcar que les sol·licituds de bonificació o exempció les heu de fer en el període voluntari de pagament de cada impost o taxa.
 
Els pagaments es poden domiciliar en línia a través de l’Oficina Virtual de l’Ajuntament, en aquest enllaç, sempre i quan disposeu d’IdCat Mòbil. També per registre electrònic, o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. D’aquesta manera, estalviareu desplaçaments, evitareu recàrrecs per pagaments fora de termini i podreu fraccionar l’IBI en 4 o 10 terminis i la taxa per recollida d’escombraries en 2 terminis.