Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Avui, sessió ordinària del Ple Municipal

Es porta a aprovació la creació d'una borsa per formar part del Consell de Poble


Avui, sessió ordinària del Ple Municipal

Avui es convoca sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a les 19.30 hores, per mitjans telemàtics, amb l’ordre del dia següent:

 1. Aprovació actes. 
 2. Informes de Presidència. 
 3. Donar compte de decrets gener-2022. 
 4. Aprovació de les bases per la constitució d’una borsa de participació ciutadana per a formar part del Consell de Poble. 
 5. Recuperació d’ofici. Terrenys ocupats a la finca registral núm. 11840, del RP núm. 4 de Sabadell, incorporada a la fitxa de l’Inventari de béns municipal, amb el número 161, coneguts com a Horts de Can Poncic. 
 6. Premi Dona Sant Quirze del Vallès 2022. 
 7. Autoritzar a Melodia Martínez Escribano la compatibilitat per activitat d’assessora i de formadora. 
 8. Permisos, llicències i excedències any 2022. 
 9. Aprovació ordenança fiscal 2.4. reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 10. Determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès - aprovació inicial. 
 11. Precs i preguntes

 

El Ple es podrà seguir en directe a www.santquirzevalles.cat/ple.