Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Avui, Ple ordinari municipal

La sessió porta a aprovació el Pla Local de Joventut i el Premi Mussol 2022


Avui, Ple ordinari municipal

Avui es convoca sessió ordinària del Ple, a les 19.30 hores a la sala Salut Pastor de l’edifici de la Patronal. L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació actes.
 2. Informes de Presidència.
 3. Donar compte de decrets febrer-2022.
 4. Es dona compte al Ple del decret núm. 20221249, de 24 de març de 2022.-
 5. Concessió del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi Mussolada 2022.
 6. Modificació ROM 2022.
 7. Aprovació inicial estatuts Serveis municipals Sant Quirze, S.L.
 8. Aprovació Pla Local de Joventut 2022-2025 de Sant Quirze del Vallès.
 9. Modificació Catàleg Llocs de Treball 2022.
 10. Modificació de l’ordenança fiscal 3.6 “Taxa per l’Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa” i de la 4.3 “Taxa per Llicències o la Comprovació d’Activitats Comunicades en Matèria d’Urbanisme”.
 11. Contracte del servei de manteniment del Verd urbà, Espais periurbans i Medi natural - Lot 3 - manteniment de patis d'escoles, desbrossats de vials i espais verds de zones periurbanes. Cessió global d'actius i de passius a la "FUNDACIÓ BARCANOVA".
 12. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies públiques.
 13. Moció presentada per SQV EC, de suport a la resolució del conflicte del Sàhara en el marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU.
 14. Moció presentada per SQV EC, davant la crisi humanitària de persones refugiades d'Ucraïna i de la resta del món.
 15. Moció presentada pel PSC-CP, en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran al municipi, especialment en el barri de Les Fonts
 16. Moció presentada per JUNTS, per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera.
 17. Moció presentada per Junts-ERC-AM, proposta declaració sobre el Sàhara Occidental.
 18. Moció presentada per Junts-ERC-AM, per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera.
 19. 19.- Precs i preguntes.

 

La sessió es podrà seguir en directe a: www.santquirzevalles.cat/ple.