Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple dona compte de la liquidació del Pressupost 2021 amb bons resultats

Anna Maria Leiva i el comerç i la restauració local, Premis Mussol i Mussolada 2022


El Ple dona compte de la liquidació del Pressupost 2021 amb bons resultats

El Ple ordinari de l’Ajuntament celebrat ahir va donar compte de la liquidació del Pressupost de 2021. L’exercici s’ha tancat amb un resultat positiu de 78.272,26 euros. 

En relació al superàvit, conegut com a romanent de Tresoreria, el resultat ha estat de 2,9 milions d’euros. En aquest sentit, l’Ajuntament podrà disposar d’una part d’aquests fons per a noves despeses durant 2022, segons les necessitats que es generin, i tal i com va manifestar ahir el tinent d’Alcaldia d’Hisenda Pública i Economia Local, Àlex Brossa.
Pel que fa a les inversions, durant 2021 es van gastar 3,6 milions d’euros, una xifra molt més elevada de la que es va preveure inicialment, que era de 2,2 milions d’euros, fet que el tinent d’Alcaldia valora molt positivament. 
Val a dir també que el nivell de deute representa un 16% dels recursos corrents i per tant, segons Brossa, “demostra una bona salut financera de les arques municipals. Recordem que el màxim permès és del 110%."
Finalment, Brossa va afegir que  “s’ha executat més del previst, sinònim d'una bona salut financera però hem de ser prudents perquè no sabem mai quines limitacions o indicadors futurs tindrem”.
 
Premi Mussol
Un dels punts aprovats ahir per unanimitat va ser la concessió del Premi Mussol de Sant Quirze per a la veïna Anna Maria Leiva, ex-treballadora de l’Ajuntament i amb una gran implicació social i cultural en la millora del municipi.
Pel que fa al Premi Mussolada 2022, aquest ha estat per al comerç i la restauració de Sant Quirze, doncs tal i com estableix el guardó “per la seva implicació, dedicació i cura en el dia a dia de totes les veïnes i veïns del poble, per la capacitat de fer poble, per la generositat davant aquests temps complicats, per la seva solidaritat, incondicionalitat, contribució a millorar el moment de tantes persones, tot i el seu patiment”.
 
Modificació ROM
El Ple també va aprovar per unanimitat la modificació del ROM, adaptant-se a les noves situacions i en relació especialment al seguiment no presencial dels regidors i regidores, entre altres punts. 
Així doncs, destaca que les sessions podran ser semi-presencials o seguir-se en línia, excepte en els següents casos: la sessió constitutiva, les mocions de censura o les qüestions de confiança.
 
Aprovació inicial dels estatuts de “Serveis Municipals Sant Quirze SL”
El ple de setembre de 2021 va acordar iniciar l’expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze i constituir una Comissió d’estudi. Ara aquest ple ha aprovat la constitució d’aquesta l’entitat mercantil. Els seus objectius són els següents: gestió i administració integral del cicle de l’aigua; prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats; construcció i manteniment de les xarxes de distribució d’aigua potable i recollida d’aigües residuals; i gestió integral del clavegueram del municipi.
Aquest punt va comptar amb el suport de l’equip de govern, Sant Quirze en Comú, i l’abstenció de la resta de grups.
 
Aprovació Pla Local Joventut
Sant Quirze disposa d’un document que prioritza i ordena les actuacions en l’àmbit de la joventut durant els propers 4 anys. Així ho va aprovar ahir el Ple. Aquest Pla Local de Joventut és fruit d’un procés de reflexió col·lectiva que ha implicat tota l’organització municipal, agents socials, adolescents i joves i que inclou propostes adreçades a les famílies i els agents relacionats amb el col·lectiu.
 
Recordem que el procés d’elaboració del Pla es va iniciar el juny de 2020 amb l’actualització de la diagnosi de la realitat juvenil, i conjuntament amb la fase de disseny, ha contemplant diferents elements estratègics.
El Pla 2022-2025 pretén posar a l’abast del jovent del municipi els diferents recursos presents en el seu entorn promovent la seva autonomia i participació en la societat de la qual formen part, perquè puguin construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu propi projecte personal i col·lectiu.
El Pla es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de tots els grups excepte el PSC que es va abstenir.
 
Altres punts
Altres punts destacats de la sessió van ser la modificació del catàleg de llocs de treball, que es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze, Sant Quirze en Comú; i l’abstenció de Ciutadans, PSC i Junts per Catalunya.
 
Dos altres punts que van comptar amb la unanimitat del Ple van ser la modficiació de l’ordenança fiscal 3.6 i 4.3 i el contracte de servei de manteniment de verd urbà, donat que l’empresa ha canviat de nom, passant a dir-se Fundació Barcanova.
Finalment, es va aprovar inicialment l’ordenança municipal d’ocupació de les vies públiques. Aquest punt va comptar amb el suport de tots els grups excepte el PSC i Junts per Catalunya, que es van abstenir.
 
Mocions
  • Moció presentada per Sant Quirze en Comú i transaccionada amb la moció 17 (proposta de declaració sobre el Sàhara occidental) de l’ordre del dia, i consensuada amb Junts per Catalunya. Aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor de tots els grups, excepte l’abstenció de Ciutadans i PSC
  • Moció presentada per  Sant Quirze en Comú i consensuada amb tots els grups, en relació a la crisi humanitària de persones refugiades d'Ucraïna i de la resta del món. En aquesta moció s’eliminen els punts 6, 7, 8 i la part dispositiva. Aprovada per unanimitat.
  • Mocions 15, 16 i 18 relatives a l’exclusió financera i bancària. Consensuades en Junta de portaveus i aprovada per unanimitat.

Podeu veure la sessió del Ple en aquest enllaç.