Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament iniciarà en breu els tractaments fitosanitaris a l'arbrat del poble

Es faran servir productes d'origen natural per evitar les plagues i assegurar la supervivència vegetal


L'Ajuntament iniciarà en breu els tractaments fitosanitaris a l'arbrat del poble

El proper dijous 26 de maig l’Ajuntament realitzarà el primer tractament fitosanitari de la temporada. L’objectiu és combatre les diferents plagues que sorgeixen a l’arbrat viari durant els mesos de calor. En aquest sentit, el control treballa per:

 
 • Evitar plaques potencialment perilloses pels ciutadans.
 • Mantenir els arbres en un correcte estat de salut des d’un punt de vista fitosanitari.
 • Mantenir el valor ornamental i paisatgístic dels exemplars.
 • Mantenir les plagues per sota d’uns determinats llindars d’afectació.
 • Evitar les possibles molèsties que poden originar determinades plagues.
 • Assegurar la supervivència dels elements vegetals.
 
Per tal d’assolir aquest objectiu, es tindran en consideració els següents aspectes:
 
 1. Afavoriment de la utilització de productes i agents biològics d’origen natural i reducció en la utilització de productes químics, en la mesura del possible. En cas de què sigui necessària la utilització de productes químics, aquesta es farà de forma racional i es portarà a terme en aquells casos en els quals no sigui  viable o recomanable la utilització d’altres mitjans de lluita. En cas de què es necessiti la utilització de productes químics, aquests tindran la toxicitat més baixa possible, es tindrà en consideració la seva selectivitat i es tractarà sempre de productes autoritzats per a aquest àmbit d’actuació.
 2. La reducció de tractaments preventius. Aquesta reducció es farà de forma que els tractaments només es realitzin quan hi hagi una presència de la plaga per sobre d’uns determinats llindars que recomanin la intervenció i que siguin acceptables.
 3. Utilització d’indicadors de seguiment. Es faran servir indicadors de seguiment que permetin constatar l’afectació dels exemplars i el nivell de la mateixa, fet que permetrà poder adoptar una estratègia de control el més acurada possible.
 
Recomanacions a la ciutadania durant el tractament
 
 • Mantenir-se apartat i no transitar per sota la màquina aplicadora mentre es realitza el servei.
 • Tancar les finestres i retirar aliments i roba de terrasses o balcons durant el tractament..
 • Una vegada finalitzat el tractament i s’hagi assecat la zona tractada, s’hi podrà tornar a entrar, transitar o fer-ne ús.
 • Per a incidències: Institut Nacional de Toxicologia 91 562 0420
 Zones afectades 
 
La primera actuació tindrà lloc el dia 26 de maig, tot i que les zones se senyalitzaran el proper dilluns 23. Els carrers afectats, entre les 22 i les 6 hores, són els següents: 
 
 • Tipuanes dels carrers Bages i Segarra
 • Til·lers de Sant Quirze Jardí, Vallsuau, Vallsuau Ponent i Los Rosales
 • Pollancres de la rda. Arraona i av. Egara, des de la rotonda on conflueixen fins a l'escola Purificació Salas i Correus, respectivament
 • Oms de l'av. de Can Pallàs, en confluència amb l'espai de l'antiga depuradora.