Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció ciutadana Economia

Consulta la Guia Tributària de 2024

El tràmit per fraccionar l'IBI es pot gestionar fins al 12 de gener


Consulta la Guia Tributària de 2024

L’Ajuntament ha editat un any més la Guia Tributària per a 2024. Es tracta d’una publicació que recull les dates, terminis i detalls dels impostos i de les bonificacions i exempcions a què es pot acollir la ciutadania
En aquest sentit, la publicació recull la informació respecte l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, sobre béns immobles, la taxa de guals, de conservació de cementiri, de recollida escombraries, mercats ambulants i impost sobre activitats econòmiques, entre altres.

Beneficis i exempcions
L’Ajuntament ha establert diverses bonificacions i exempcions a què la ciutadania es pot acollir. Aquestes afecten l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Béns Immobles, Taxa de recollida de residus i Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Com fer els pagaments
Recordeu que existeix la possibilitat de fraccionar o ajornar els deutes. En el cas de l'IBI, per exemple, el pagament es pot domiciliar i fer el 4 ó 10 vegades sense generar interessos. El tràmit es fa en línia fins al 12 de gener.
Cal remarcar que les sol·licituds de bonificació o exempció les heu de fer en el període voluntari de pagament de cada impost o taxa.
L’Ajuntament envia un avís de pagament per a tots aquells rebuts que no estan domiciliats. Si no el rebeu, heu de tenir en compte que no s’interromprà el termini de pagament. Hi ha diverses opcions per sol•licitar un duplicat i gestionar el pagament.
Com a criteri general es podrà sol·licitar l’ajornament o el fraccionament independentment del nivell de renda o la situació personal o familiar. Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan condicionats a l’import del deute i a no tenir deutes en via executiva. L’ajornament està subjecte a haver de pagar els interessos legalment establerts i a haver d’aportar una garantia per a deutes superiors a 1.500 euros.

On fer els pagaments
A banda de les entitats financeres, als caixers automàtics o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, els pagaments es poden fer en línia a través de l’Oficina Virtual de l’Ajuntament accedint a l’adreça: https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat.

Consulteu la Guia Tributària detalladament.