Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi Ambient

El sorteig dels horts atorga al número 50 l'ordre d'adjudicació

Consulta la llista d'ordre definitiu i les condicions per aconseguir aquest espai cultivable en cas de tenir opcions


El sorteig dels horts atorga al número 50 l'ordre d'adjudicació

L’Ajuntament va realitzar ahir el sorteig dels espais cultivables dels horts municipals del Colomer. En total es van admetre 131 sol·licituds. Els tècnics municipals de l’Ajuntament van realitzar el sorteig a la sala Josep Brossa de la Patronal, a les 16 hores, mitjançant el programa Random.org. El número resultant va ser el 50.
D’aquesta manera, es van ordenar les sol·licituds, des de la número 50 inclosa, en endavant, seguint la llista fins al final i tornant a començar. D’aquesta manera s’ha generat una llista d’ordre definitiu. Les primeres 44 persones que sol·licitaven parcel·la i les 2 primeres que demanaven horts elevats van resultar proposades per a l’adjudicació. La resta conformen la llista d’espera.

Les persones que han resultat proposades per a l'adjudicació tenen 15 dies hàbils des de rebre la notificació per dipositar la fiança de 50,00 € per garantir el bon ús dels elements dels horts, com a requisit previ a la formalització de la llicència. Estan exemptes de la fiança les persones amb renda que no superi les 0,6 vegades l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), el qual s'haurà d'acreditar. En cas de no fer efectiu aquest pagament dins del termini o bé comunicar la seva renúncia, es procedirà a donar de baixa a la persona i es notificarà a la següent de la llista com a proposta d'adjudicació de l'espai vacant. Una vegada pagada la fiança s'atorgarà la llicència, que serà notificada a cada persona.

Després de rebuda la llicència es disposarà d'un mes per abonar la taxa, per una quantitat anual de 3,45 €/m2 d’acord amb les ordenances fiscals vigents, per a un hort de 50 m2 són 172,50 €/any i per al de 4,5 m2 són 15,53 €/any, quantitats que per a 2024 correspondran a la part proporcional entre la data de vigor de la llicència i el 31 de desembre. El no abonament de la taxa pot comportar la revocació de la llicència.
Les llicències d’ús seran per 1 any prorrogable 2 més, període durant el qual s'aniran cobrin les possibles vacants seguint l'ordre de la llista d’espera resultant del sorteig.
S'espera que les llicències comencin a operar durant el mes de setembre de 2024 per començar a cultivar els horts, prèviament es farà una reunió informativa a totes les persones adjudicatàries, hi haurà un acompanyament perquè tothom pugui conèixer les instal·lacions i utilitzar el sistema de cultiu i reg, i es farà el seguiment per garantir el bon ús de les llicències.
Recordem que l’espai d’horta té 54 parcel·les, 44 de les quals de 50 m2 cadascuna, d’ús general, 4 elevades de 4,5 m2 amb prioritat per a persones amb discapacitat i 6 de 50 m2 per a l’Ajuntament, amb un total de 2.518 m2.

Consulteu la llista del sorteig en el document pdf relacionat.
Trobareu més detall sobre el sorteig i el procediment a l’espai web relacionat.