Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat Ocupació

Sant Quirze del Vallès, un dels municipis amb menys atur de la comarca

Les dones de més de 45 anys són les més afectades per la desocupació


Sant Quirze del Vallès, un dels municipis amb menys atur de la comarca

Aquest 2023 la taxa d’atur al municipi s’ha mantingut força estable. Sant Quirze del Vallès ha esdevingut un dels municipis amb la taxa d’atur més baixa del Vallès Occidental i de la província de Barcelona, segons dades oficials publicades per la Diputació de Barcelona.
A inicis de l’any passat aquesta se situava en un 6,83%, corresponent a un total de 623 persones aturades. Es tancava 2023 amb una taxa del 6,77% i 617 santquirzencs i santquirzenques en situació d’atur.
Sant Quirze se situa així per sota de la mitjana comarcal, que es troba en el 10,30% i de la província de Barcelona, situada en el 9,68%. De fet, municipis com Sabadell o Terrassa van tancar l’any amb atur de l’11,43 ambdós. Altres, com Sant Cugat o Matadepera ho van fer amb un 5,98 i 4,64 % respectivament.

Un atur feminitzat

Les característiques que han definit aquesta situació al llarg de 2023, i continuant amb la tendència d’anys anteriors, han estat un atur feminitzat, centrat especialment en dones a partir dels 45 anys. En el cas dels homes, la taxa d’atur és més elevada a partir dels 50 anys. El sector amb l’índex d’atur significativament més alt en comparació amb la resta, es concentra en el sector serveis.

El percentatge d’atur femení en encetar l’any es va situar en un 62,76% a i es va tancar amb un 61,75% de dones d’entre el total de les persones que es trobaven en situació de desocupació.

Observant les gràfiques es pot apreciar visualment la corba d’evolució de l’atur del municipi així com la seva tipologia. La poca oscil·lació de les dades en tot l’any es reflecteix en unes gràfiques gairebé planes i en les que només es detecta un petit increment de persones aturades en el tercer trimestre específicament durant el mes d’agost, sobretot en els grups de persones que es caracteritzen per taxes d’atur habitualment més elevades. El màxim de persones aturades durant aquest període han estat 667 en el mes d’agost i el mínim ha estat de 617 en el mes de desembre.