Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Sol·licituds de parades per a la Castanyada

A partir del proper 1 d'octubre es pot tramitar la petició, seguint els requisits establerts


Sol·licituds de parades per a la Castanyada

El proper diumenge dia 1 d’octubre s’obre el termini per sol·licitar l’autorització d’ocupació de via pública per a la instal·lació de parades de venda de castanyes. Aquest tràmit s’ofereix amb motiu de la festivitat de Tots Sants-la Castanyada.

Qui ho pot sol·licitar
• Entitats inscrites al registre municipal d’entitats.
• Grups polítics municipals
• Centres educatius de Sant Quirze del Vallès o les seves AMPA/AFA.
• Grups d’estudiants del poble acreditats per l’escola o per l’AMPA/AFA del centre.
S'acceptaran com a màxim 2 peticions en nom de la mateixa entitat o centre escolar.

Requisits previs
En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.
De forma específica:
• Els alumnes de centres educatius: Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.
• Les entitats: Han de figurar degudament inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 16 d’octubre. Podeu consultar el detall del tràmit en aquest enllaç.