Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre públic de contractes

Accés al cercador del Registre Públic de Contractes.

El Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (RPC) és el registre electrònic en el qual els òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració local catalana, així com dels sectors públics respectius i de la resta d’entitats subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, han de comunicar, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes que adjudiquin.

A través del cercador del RPC podeu accedir a la informació sobre els contractes adjudicats tant pel nostre Ajuntament com per la resta d'òrgans de contractació obligats. El cercador permet filtrar per òrgan de contractació, tipus de contracte, data d'adjudicació, procediment de contractació, adjudicatari, import de contracte, etc.