Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una qüestió d’interès general: L’AIGUA ÉS VIDA

 

 

 Sant Quirze del Vallès estem arribant al final d’una etapa, després de 20 anys de concessió del servei municipal d’abastament d’aigua, aquest gener de 2023 s’exhaureix la vigència d’aquesta concessió en mans privades que gestiona l’abastament d’aigua al nucli urbà, ja que Les Fonts té un servei propi del barri.

Som en un moment clau per decidir qui gestiona la sobirania d’un bé escàs com és l’aigua. L’aigua és un dret humà i un servei bàsic i públic, no una mercaderia. Per tant, la seva gestió ha d’estar fora de lleis del mercat o dels interessos privats i comercials. Així doncs, i amb la premissa de l’accés universal i la no mercantilització d’un bé escàs, s’inicia el camí cap a la gestió pública d’aquest servei.

D’acord amb la nova Agenda Urbana 2030 de Nacions Unides i els seus objectius de desenvolupament sostenible pensem que com a servei públic s’ha de garantir a tota la ciutadania. L’accés a l’aigua potable i al sanejament ha estat reconegut com a Dret Humà, que com a dret bàsic i fonamental ha de ser implementat i gestionat en pro de l’interès general. Per consegüent, els usuaris i usuàries no poden veure supeditada la garantia d’aquest servei a les seves condicions monetàries.

Les persones no poden viure sense aigua. Hi ha un consum mínim que ha de ser garantit a tots els éssers humans, i aquest accés no pot estar condicionat a la capacitat de pagament de les persones usuàries ni per l’ànim de lucre dels operadors privats. Així doncs, el fet de no necessitar la cerca de beneficis i repartiment de dividends de qualsevol ens privat ens ha de permetre reinvertir aquests guanys monetaris en la millora de la transparència, dels sistema d’aigua i sanejament, i l’adaptació a les necessitats socials del moment.

Link i el codi QR corresponent al vídeo del debat i votació sobre la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès: https://youtu.be/1f8z3tufpBY