Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple municipal aprova una moció del PSC instant la Generalitat a abonar el deute de les escoles bressol

El plenari municipal ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel PSC i consensuada amb ICV i C's, instant el Govern de la Generalitat el compliment de la sentència del TSJC que el condemna a pagar les subvencions de les escoles bressol dels 36 municipis que ho van reclamar, així com a abonar el deute pendent amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per aquest concepte.

Agraïm a tots els grups municipals el seu suport a la moció, i esperem que, un cop el nou govern de la Generalitat estigui constituit, procedeixi a donar cumpliment a aquesta demanda.

Reproduïm a continuació la intervenció de Manuel Cáceres, portaveu del nostre grup municipal, en defensa de la moció (trobareu el seu contingut al final del text):

"Crec que aquesta moció necessita poca presentació. Es sabut, perquè ha estat notícia els darrers dies, que el curs 2012-2013 la Generalitat va deixar de complir el conveni que tenia amb els ajuntaments sobre el finançament de les escoles bressol (competència exclusiva de al Generalitat, recordem), i va deixar de pagar aquest finançament. Malauradament no és l’únic incumplement de la Generalitat en relació amb les escoles bressol i amb Sant Quirze, ja que, com molts dels presents saben millor que jo, la Generalitat també va incomplir l’acord relatiu a la construcció d’una escola bressol a Les Fonts, als terrenys municipals de la Torre Julià.

La causa d’aquest incumpliment, que va comportar que ajuntaments i famílies haguessin de suportar 83% del cost de les escoles bressol (la resta va a càrrec de la Diputació) la ignoro. Suposo que devien pensar que altres partides mereixien els fons més que aquesta (i de fet, és conegut que la partida destinada a escoles bressol havia servit per pagar les nòmines de les escoles concertades), i si no hagués existit el conveni, això només hauria generat responsabilitats polítiques, com qualsevol altra opció de govern, però en existir el conveni, alguns ajuntaments (uns per separat, altres de forma col·lectiva) van recórrer a la justícia i van guanyar el plet.

I la nostra moció demana, d’una banda, que la Generalitat compleixi quan abans la sentència, abonant el deute pendent i, de l’altra, que aboni també l’esmentat deute a l’Ajuntament de Sant Quirze, malgrat no haver presentat demanda en el seu dia, perquè ja és trist que una administració hagi de demandar a una altra per tal que compleixi les seves obligacions."

 

MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER EXIGIR A LA GENERALITAT

L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL

Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans de CIU i aquest darrer de Jx, el més rellevant han estat les retallades salvatges i discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per preservar el dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.

Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.

Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les diputacions)

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic .

Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.

Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan Despí) i una de col.lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes inversions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2012 i 2015.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès els acords següents:

1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.

2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència.

3).Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les escoles bressol del municipi.