Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació sobre el Ple municipal del mes de juliol

El passat 25 de juliol es va celebrar el primer Ple ordinari de l’actual mandat

El passat 25 de juliol es va celebrar el primer Ple ordinari de l’actual mandat i entre els punts del dia, el punt número 7, tractava sobre la correcció d’errades i omissions en el document d’aprovació inicial del POUM de Sant Quirze del Vallès.

Linda Lara, com a regidora del Grup Municipal del PSC de Sant Quirze, en la seva intervenció va preguntar per al canvi d’usos a la zona 7b1 de Can Feu.

És per això que, creiem convenient informar que pròximament s’obrirà un període d’informació pública per correcció d’errades i omissions del document d’aprovació inicial del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que la ciutadania podrà consultar. Són errades principalment aritmètiques (mides de les tanques) i de canvi d’usos en algunes zones industrials.

Respecte als usos n’hi ha un a la zona 7b1 de Can Feu que ens crida l’atenció, perquè es passa de considerar incompatibles els usos recreatius a permetre usos recreatius fins i tot nocturns, això si amb vigilància dins i fora del local (art.180c).

Perquè aquest canvi? Perquè vigilància dins i fora? Quins són aquests possibles usos nocturns?

Cadascú en pot treure les seves pròpies conclusions, però és evident que el canvi és una porta oberta a usos recreatius nocturns que altres poblacions veïnes tendeixen a restringir.

Per altra banda, al torn de precs i preguntes, es va preguntar si el govern municipal té previst fer alguna actuació amb el problema d’excés de velocitat que hi ha en alguns llocs de la població i en concret a la Ronda Arraona, motiu de preocupació per a moltes veïnes i veïns.

En aquesta Ronda Arraona molts vehicles circulen a unes velocitats no permeses, esdevenint una via perillosa, on ja s’han produït diversos accidents i caldria intentar prevenir que s’arribin a produir de nous.

Malauradament el govern municipal encara no té previst realitzar cap actuació per reduir la velocitat en aquest indret. És veritat que a la cruïlla del camí del Mas venint de Sabadell, han posat una banda però, i la resta d’aquesta ronda? Esperem que el govern local s’ho repensin i facin alguna cosa per evitar que es produeixin més accidents.

El que sí que hi ha previst és millorar l’enllumenat en aquesta via per donar-hi més seguretat i que s’executarà previsiblement al setembre.

Donem les gràcies a la ciutadania que ha presentat aquest projecte mitjançant els pressupostos participatius, si bé, és una llàstima que el govern no ho hagi fet motu proprio aprofitant aquests pressupostos per altres coses, ja que l’enllumenat públic forma part d’una de les seves obligacions.