Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El govern local utilitza la majoria que té per a imposar els seus propis interessos per sobre dels interessos de la ciutadania

Tot indica que la decisió ja estava presa per endavant, sense tenir en compte les al·legacions públiques i al marge de les implicacions que es derivin de la mala praxi en la seva implementació.

És inacceptable que s’aprovi en el ple de març una partida de pressupost per a la constitució d’una entitat mercantil que té per objectiu la gestió i administració integral del cicle de l’aigua a Sant Quirze del Vallès, quan encara es troba en període d’exposició pública l’acord provisional del Ple de febrer sobre la Memòria, el Projecte i la resta de documentació per la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze i quan encara no s’han estudiat, ni resolt, les al·legacions presentades pel nostre grup municipal PSC-CP.

La Memòria sobre les formes de gestió està plantejada sense tenir en compte l’estudi de l’estat de les xarxes i les inversions d’obres per substitució de canonades, tampoc està clar el seu finançament. Només s’han tingut en compte les inversions mínimes per la continuïtat del servei que no suposa, com consta en la Memòria, cap avantatge de servei a la ciutadania. Tanmateix, no es compleixen els principis d’eficiència i sostenibilitat.

Malgrat que ideològicament des del PSC Sant Quirze som partidaris de la reinternalització (remunicipalització) del servei d’abastament d’aigua potable, és necessari fer-ho amb criteris de prudència, ja que és imprescindible que sigui viable i que no vulneri els principis d’eficiència i sostenibilitat per tal de no comprometre exercicis futurs.

No obstant això, tot indica que la decisió ja estava presa per endavant, sense tenir en compte les al·legacions públiques i al marge de les implicacions que es derivin de la mala praxi en la seva implementació.

PSC Sant Quirze.