Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El PSC Sant Quirze presentarà al·legacions contra les mesures fiscals discriminatòries

Alguna mesura beneficia només els contribuents amb major capacitat econòmica

El PSC Sant Quirze presentarà al·legacions a les ordenances fiscals per a l’any 2016, ja que una de les mesures que es pretén aplicar és clarament discriminatòria i trenca amb els principis de justícia fiscal i d’igualtat que han de regir tota l’ordenació del sistema tributari (art.3 de la Llei General Tributària).

L’equip de govern municipal format per Junts per Sant Quirze i ICV va decidir a l’últim moment establir que només fos possible demanar el fraccionament de l’IBI en 10 pagaments per als rebuts d’import superior a 400 euros, així com també va decidir la pujada del tipus de gravamen de l’IBI del 0,5053 al 0,5464, cosa que reduirà la baixada prevista (que tots els grups municipals havíem acordat per unanimitat)  d’un 8% a un 5%.

Que aquestes dues qüestions fonamentals es portessin ja decidides a la informativa de Ple considerem que és contrari a la transparència i al compliment dels requisits formals que han de presidir el debat polític.

El límit dels 400 euros pot significar que pràcticament el 50% dels contribuents no tingui dret a demanar aquest fraccionament en 10 terminis, de forma que qui presumiblement pot estar en una situació de major dificultat econòmica (propietaris d’habitatges amb valor cadastral baix) no es podria beneficiar d’aquest fraccionament. Es tracta per tant, d’una mesura clarament discriminatòria      que perjudica les rendes més baixes i beneficia a qui té un habitatge amb major valor cadastral, en detriment dels contribuents de determinats barris on els valors cadastrals dels habitatges són inferiors.

Així, no tindran dret a demanar aquest fraccionament els veïns i veïnes dels barris de Los Pisos i del Living, ni la major part dels veïns i veïnes dels barris de Poble Sec, Los Rosales i Les Fonts, i no tindran tampoc aquest dret molts més propietaris de pisos que no de cases.

El PSC de Sant Quirze, com a partit progressista i d’esquerres, no pot estar d’acord amb una proposta d’aquesta mena, perquè és injusta, i el que hauria de ser un “dret universal” per a tothom, es converteix en un privilegi per uns quants.

Demanem per tant, que aquesta mesura s’universalitzi per a tothom i que s’acompleixi el principi d’igualtat per tots els veïns i veïnes de Sant Quirze.