Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un pressupost municipal incomplet

El passat 28 de desembre es va aprovar inicialment el pressupost municipal per al 2016 del nou govern municipal format per Junts per Sant Quirze i IC. Cal dir que és un pressupost continuista i que no hi ha cap modificació pressupostària significativa que denoti un element diferencial d’aquest nou govern. En aquesta línea, i tal i com el grup municipal socialista els hi van expressar al Ple, esperàvem molt més, doncs una de les principals prioritats que aquests partits reclamaven com és la participació ciutadana no ha existit, i cal esmentar que la dels grups de l’oposició, ha quedat minvada per manca d’explicacions de determinades decisions econòmiques a l’últim moment.

El grup municipal del PSC de Sant Quirze va votar en contra d’aquest pressupost perquè el considerem incomplet, no només des del punt de vista formal, doncs entenem que falten concrecions en determinats informes, sinó de des del punt de vista del fons, manquen decisions polítiques importants.

La bona situació de solvència econòmica en que es troba actualment el nostre Ajuntament, fruit d’una bona gestió anterior, permetria decidir una part important d’inversions que repercutiríem en una major qualitat de vida pels veïns i veïnes de Sant Quirze. No obstant això, comprovem amb preocupació que no hi ha cap partida d’inversions prevista en l’àmbit esportiu (a excepció de l’skateparc) amb el dèficit d’infraestructures que patim Sant Quirze des de fa molts anys, ni tampoc en la famosa línea de microbusos que aquests partits portaven als seus programes, ni un pla de mobilitat en el nucli urbà per facilitar l’activitat comercial al poble, ni molt menys un pla de millora del clavegueram.

Són actuacions, des del nostre punt de vista, prioritàries i que aquesta bona situació econòmica de l’Ajuntament permetria començar a planificar i executar. Nosaltres també apostàvem per un Pla d’inversions de barris, per dignificar les zones més degradades de Sant Quirze, cosa que per suposat, tampoc està prevista.

Però no només això, sinó que per exemple les subvencions a les entitats del poble, com a dinamitzadores de l’activitat del municipi, queden congelades, ni tan sols un mínim increment per les partides de solidaritat i cooperació, i que nosaltres demanàvem recuperar el 0,8 del pressupost municipal i més en els moments actuals tan necessaris. O les aportacions a l’escola bressol municipal, de la qual la Generalitat ens ha retallat de 124.000 euros a 70.000 euros, aquesta diferència de 54.000 euros s’hauria d’haver previst al pressupost municipal pel proper any per poder mantenir les tarifes vigents.

Hi han altres aspectes més tècnics però també importants que ens han fet decantar el nostre vot contrari, com la manca d’explicació de com ha quadrat l’equip de govern els 600.000 euros que els hi faltaven a la darrera reunió de pressupostos o l’increment desmesurat de la previsió d’ingressos de determinats impostos que tenen caràcter aleatori i que poden comprometre la liquidació del 2016.

En conclusió, un pressupost incomplet que no arriba a complir els objectius polítics esperats.