Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El govern municipal desestima les al·legacions del PSC al pressupost

Entre elles es trobava la creació de la taula de l'esport

En aquest darrer ple del 28 de gener es debatien les al·legacions presentades pels grups municipals al pressupost del 2016. El grup municipal socialista va presentar 4 al·legacions basades en propostes que portàvem al nostre programa electoral , 4 actuacions en els àmbits de participació ciutadana i d’inversions per a la millora de Sant Quirze. Aquestes propostes són de fàcil aplicació, doncs gairebé no tenen impacte econòmic, i més donada la bona situació de solvència econòmica de l’Ajuntament, per tant, depenien de la voluntat política del govern municipal.

Voluntat que ja hem pogut comprovar no existeix. Tot i que la portaveu del PSC Sant Quirze, Sílvia Peralta va demanar fins a 3 vegades al govern municipal de Junts per Sant Quirze i d’IC-Verds la seva incorporació al pressupost, l’alcaldessa Elisabet Oliveras no les va acceptar.

Aquestes 4 propostes han estat desestimades:

  • Incrementar la partida de subvencions de cooperació i solidaritat per tornar a recuperar el 0,8% del pressupost, de manera progressiva durant aquests 4 anys.

  • Incorporar un Pla d’inversions de barris per dignificar aquelles zones més degradades de Sant Quirze, que tenen dificultats d’accessibilitat i mobilitat.

  • Crear la Taula de l’Esport com a òrgan de participació ciutadana per prendre decisions en l’àmbit esportiu i per generar un espai per potenciar la interrelació amb les entitats esportives de Sant Quirze.

  • Tornar a dotar la partida del sistema de gestió de qualitat, per continuar amb la certificació de qualitat ISO 9001 que permet auditories externes per avaluar el nivell de satisfacció de la ciutadania i continuar millorant l’organització de l’Ajuntament.

No acabem d’entendre la negativa a acceptar aquestes propostes i tampoc no entenem que les propostes de participació ciutadana com el Consell de Ciutat es supeditin a tenir aprovat un ROM (Reglament orgànic municipal), procés molt complex i que pot portar molt de temps. Creiem, i així ho vàrem manifestar al Ple, que són processos paral·lels i mentre es treballa el ROM es pot perfectament constituir el Consell de Ciutat i la Taula de l’Esport per començar a prioritzar inversions necessàries al nostre poble.

Des del grup municipal del PSC de Sant Quirze continuarem insistint en aquesta línia.

Podeu seguir les nostres notícies:

http://santquirzev.socialistes.cat

http://ca-es.facebook.com/pscsantquirzev