Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

VOX SANT QUIRZE ES QUEDA SOL EN LA DEFENSA DE LA FAMILIA, ELS VEINS I EL NOSTRE SECTOR AGRARI

Sant Quirze del Vallès, 4 de març de 2024

En el darrer Ple municipal el Grup Municipal de Vox es va quedar sol a l’hora de votar diversos punts del ordre del dia, posant en evidència grans diferències de criteri en qüestions bàsiques, que per a nosaltres son de pur sentit comú, com la defensa de la família, dels interessos dels nostres veïns i del nostre sector agrari, que es veu ofegat per les polítiques de la Unió Europea

PREMI DONA i ACTES AL VOLTANT DEL 8M

Vox va votar en contra del Premi Dona, per posar de manifest el rebuig a tota la programació dissenyada pel Govern Municipal al voltant del Dia de la Dona, farcida d’activitats amb el segell sense nord de la ideologia de gènere i d’actes reivindicatius d’una sexualitat molt allunyada de la racionalitat natural.  

Davant la pregunta d’algú que no es va atrevir a votar en contra, l’alcaldessa va explicar que el contingut d’aquets actes no és el que podria semblar llegint el programa. Si es així el Govern municipal te un greu problema de comunicació. Esperem que així sigui i aviat quedi solucionat, però el cert, és que per molt que hom s’esforça hi veu coses fora de lloc quan es tracte de menors.  

No posem en dubte la bona intenció de l’alcaldessa i la regidora de feminisme, però esperem una rectificació i un canvi d’orientació en aquets àmbit.

PRESSUPOSTOS 2024

Elles sabem que en la negociació per als pressupostos d’aquets any aquets ha estat el principal escull per arribar a un acord amb Vox. Davant de la falta d’interès dels altres grups per tirar endavant uns pressupostos, Vox i el Govern municipal vàrem fer un esforç per arribar a un acord i ens vàrem reunir en diverses ocasions, però l’acord no ha estat possible, sobre tot, per aquesta causa i temes identitaris.

ORDENANÇA MALBARATAMNENT D’AIGUA

Vox es va quedar també sol al votar en contra de l’aprovació definitiva de l’Ordenança contra el malbaratament d’aigua en situació de sequera. Aquesta ordenança,  imposició de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) als Ajuntaments, considerem que no garanteix prou bé els drets dels ciutadans, quan no preveu expressament, com eximent de la sanció, les ruptures accidentals de canonades. Una ordenança amb molts defectes, com, per exemple, que es sancioni omplir piscines en funció dels metres quadrats, en lloc dels metres cúbics.

Per aquets motiu Vox i també la Federació d’Associacions de Veïns, van presentar al·legacions que  no vàrem ser acceptades per cap  grup municipal, limitant-se aquests a assumir, sense cap sentit crític,  la imposició de l’ACA.

Vox va lamentar que des del darrer episodi de sequera patit a Catalunya, no s’hagin fet inversions de pes: ni transvasaments, ni tant sols millores en les xarxes de distribució per evitar les importants pèrdues d’aigua existents arreu. La gran mesura que  el Govern de la Generalitat ha establert ha sigut encarir un 30 per cent l’aigua i un altre 30 per cent el cànon. Mentrestant, l’Ebre baixa pleníssim provocant inundacions.

AJUTS A LES FAMILIES NOMBROSES

També es va quedar el Grup municipal de Vox gairebé sol, votant a favor d’una moció sol·licitant al Govern central i a les Corts modificar la Llei d’Hisendes locals que permeti als ajuntaments bonificar l’Impost de Circulació a les famílies nombroses que es veuen obligades a comprar vehicles de més de 5 places, per poder encabir les cadiretes obligatòries i poder circular.

PAGESOS I RAMADERS

El Grup Municipal de Vox es va quedar també sol votant una moció de suport als nostres pagesos i ramaders, demanant la fi de les polítiques imposades per la Unió Europea: el Pacte Verd Europeu, l’aplicació de la Agenda 2030 i la importació de productes alimentaris  produïts per tercers països, en clara competència deslleial, que estan asfixiant el sector primari europeu.  

L’ultima d’aquetes imposicions va ser la aprovació el passat dia 20 al Parlament Europeu del Reglament de Restauració de la Natura, que preveu que un 20 per cent del territori europeu deixarà de ser cultivable i que uns 23.000 kilòmetres de rius hauran de tenir el seu curs lliure d’obstacles. O sigui, s’hauran de enderrocar preses (lo qual generarà més problemes en època de sequera) i els cultius seran molts menys.  Això si, estaran permeses les instal·lacions de camps de plaques solars o molins de vent, però no hi podrà haver ni una tomaquera. En resum, son els partits socialistes, comunistes i nacionalistes, junt amb el Partit Popular i les grans empreses elèctriques fen la pinça als nostres pagesos per arravatar-los les seves terres a un baix preu i incrementar elles els seus beneficis.

Els altres grups van votar a favor d’una moció conjunta que, sense anar al fons de la qüestió, es  limita a manifestar la seva solidaritat i a demanar menys traves burocràtiques.  

Finalment, dir que aviat tindrem que abordar el tema de la nova RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES, que si no ho evitem, suposarà més que duplicar el cost de la taxa; les ZONES DE BAIXES EMISSIONS, que molt es temem serem l’únic grup que s’hi oposarà.