Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Premsa, Comunicació i Imatge Corporativa

El servei de Comunicació de l’Ajuntament és el responsable d’establir els criteris de comunicació de la institució amb la ciutadania i de facilitar la informació relativa a l’activitat de l’Ajuntament a tots els agents interessats de manera que es promogui el coneixement i la transparència de l’acció municipal com a eixos del debat i la participació activa. Aquest servei també és responsable d’establir les polítiques de comunicació dels diferents mitjans municipals i de garantir una imatge Corporativa de la institució cohesionada, coherent i compacta mitjançant l’aplicació homogènia dels símbols, logotips i marques corporatives.

QUÈ FEM?

Treballem perquè l’Ajuntament es comuniqui d’una manera coherent, entenedora, facilitadora i inclusiva, des dels diferents serveis i àmbits.

QUÈ OFERIM?

 • Establim i desenvolupem una estratègia de comunicació de l’Ajuntament
 • Establim les bases de comunicació externes d’acord amb la missió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
 • Mesurem els efectes generals de les accions comunicatives i establim, si cal, rectificacions o millores d’acord amb el retorn analitzat.
 • Coordinem, dissenyem i gestionem les campanyes i accions de comunicació institucional
 • Atenem les peticions informatives dels diferents mitjans de comunicació externs.
 • Establim les bases i coordinem la implantació i la gestió de la comunicació corporativa ( símbols, logotips, marques)
 • Editem i coordinem les publicacions, elements promocionals dels diferents serveis o unitats de l’Ajuntament
 • Coordinem i gestionem els diferents canals de comunicació municipal: butlletí municipal d’informació Informem, Ràdio Sant Quirze, butlletí digital setmanal SQV Notícies.
 • Gestionem i coordinem la comunicació i atenció via xarxes Socials municipals
 • Planifiquem estratègies de comunicació en situacions de crisi
 • Coordinem i gestionem les atencions als mitjans de comunicació (notes de premsa, conferències de premsa, dossiers de premsa, gestió d’entrevistes i continguts, etc).
 • Coordinem l’elaboració dels llibres d’estil dels diferents mitjans de comunicació municipals
 • Analitzem el contingut informatiu dels diversos mitjans de comunicació respecte l’Ajuntament i el municipi de Sant Quirze del Vallès
 • Coordinem els continguts informatius i la imatge de la web municipal

A QUI ENS ADRECEM?

A la ciutadania i a tots els agents implicats en l’estratègia comunicativa.

EL NOSTRE COMPROMÍS

 1. Publicar setmanalment un butlletí digital de notícies amb la informació de la Corporació i els actes més destacats del poble
 2. Publicar mensualment el butlletí municipal d’Informació Informem i coordinem la seva distribución física i virtual
 3. Derivar en un termini màxim de 24 hores les peticions que ens arriben via xarxes socials als

serveis responsables.

 1. Treballar per respondre en un termini màxim de 48 hores les peticions que ens arriben via xarxes socials.


Cap de Comunicació: Gemma Marmol Codina
Responsable de premsa: Eva Vinuesa Fernández
Director de la Ràdio Municipal: Sergi De Dios López