Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei d'intervenció socioeducativa (SIS)

Atenció i acompanyament diürn a infants i famílies en situació de risc

El Servei d’intervenció socioeducativa son un conjunt de recursos preventius que donen resposta a les necessitats d’intervenció socioeducativa en els casos de risc de desprotecció, amb caràcter diürn i no residencial, i que permeten actuar preventivament i evitar la separació de l’infant o adolescent de la seva família i del seu entorn habitual, a fi de treballar les seves necessitats en l’entorn comunitari.

Es desglossa en els següents serveis:

Atenció diürna

Servei diürn per atendre infants i adolescents que estan en una situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, grupal, en xarxa i en la comunitat.

A Sant Quirze el servei es denomina Els Colibrís, podeu seguir les seves activitats a través del seu Compte d'Instagram

A les Fonts el servei es denomina L'Indret, que també podeu seguir a través del seu Compte d'Instagram

Nois i noies dels Colibrís i de l'Indret en una de les sortides a la platja

Intervenció amb famílies amb infants i adolescents que estan en una situació de risc

Conjunt d’actuacions professionals orientades a donar el suport necessari a les famílies perquè puguin atendre correctament els fills o filles en una situació de risc, i que fomentin, mitjançant el treball individual o grupal, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com a capacitats relacionals orientades a disminuir la situació de risc.

Acompanyament socioeducatiu per a adolescents que estan en una situació de risc

Servei destinat a donar suport als adolescents que estan en una situació de risc perquè puguin assolir progressivament la capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials, tant si són formatives com d’inserció sociolaboral o d’altres.

Atenció a famílies amb infants en risc psicosocial

Oferir un espai d'acompanyament psicosocial per a les famílies amb infants i joves en situació de risc de Sant Quirze del Vallès, que no tenen accés als serveis públics d'atenció psicològica existents al territori.