Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell educatiu municipal

El Consell Educatiu Municipal és l’organisme de consulta, participació i assessorament de què disposa la comunitat educativa i per participar en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

Objectius

 • Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’Administració Local i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius
 • Possibilitar que les línies d’actuació de l’Ajuntament comptin amb la consulta, participació i assessorament dels sectors implicats
 • Sensibilitzar la població i les entitats sobre l’eficàcia de la participació d’aquests sectors
 • Crear canals de col·laboració entre tots els sectors per a l’organització d’actuacions

Funcions

Assessorament, consulta, proposta i informació en els següents àmbits:

 • Plans educatius i programes estratègics
 • Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
 • Creació d’actuacions i normes municipals
 • Planificació de campanyes de matriculació
 • Foment d’activitats per millorar la qualitat educativa
 • Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir desigualtats

Organització i funcionament

El Consell Educatiu Municipal compta amb la Presidència de l’Alcaldessa.

El plenari es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre, entre l’inici i el final de curs.
La Comissió Permanent es reuneix de forma ordinària una vegada cada dos mesos i, si s’escau, abans del Plenari.

Composició

 • Corporació Municipal: 1 membre per cada grup municipal
 • Serveis municipals: 1 representant de cada servei: Cultura, Esports, Medi Ambient, Feminismes, Cooperació, Benestar Social, Joventut, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació, Salut, Policia Local
 • 10 representants de famílies d'alumnes
 • 8 representants dels alumnes
 • 11 representants dels professors
 • 8 representants de l'administració i serveis
 • 11 direccions de centres docents públics i 2 de centres privats
 • Altres sectors: Aula Extensió Universitària, Centre Recursos Pedagògics de Sabadell, Sindicats, entitats i associacions