Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació

Molt sovint l’àmbit de l’educació i la formació es vinculen únicament a infants, joves o adults amb estudis superiors. Però des de fa anys es reflexiona entorn la importància de la formació permanent, i més concretament entorn la importància d’aquesta formació en tots els sectors de la societat.

En determinades èpoques es fa palès de forma més notòria aquesta necessitat, però cal tenir en compte que, si bé la formació en relació al projecte professional és important, també ho és aquella destinada a un projecte personal, que a més, sens dubte inclourà el professional. Per això la importància de la formació permanent és indiscutible en qualsevol context i en tots els grups socials.

Per això cal que entre tots revalorem la formació i l'aprenentatge permanent com a un dels recursos estratègics per al desenvolupament professional, personal i social. Una societat millor formada no només serà beneficiós en quant a possibilitats laborals, també és una societat que ofereix eines de desenvolupament i progrés als ciutadans i sens dubte una societat més cohesionada i amb més oportunitats, així com  a defensa i baluard dels valors democràtics i dels drets humans.

Tot plegat també passa per incloure l'educació emocional en l'aprenentatge al llarg de la vida. La formació ha de ser sempre una formació integral, i per tant, cal que tota una sèrie d’elements que tradicionalment s’han deixat de banda estiguin integrats en el procés de formació. La col•laboració i la superació, el comportament adequat, el respecte a un mateix i l’altri o la curiositat i l’interès per la cultura des de un mateix en són exemple.

Així, és important per a tots el fet de facilitar l'accés a la informació i a l'orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i les possibilitats d'accés. Cal garantir l'accés universal i permanent a l'aprenentatge i establir mecanismes per assegurar-ne la qualitat i l'eficàcia d’aquesta formació.