Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El centre

L'Olivera és un centre de formació de persones adultes de titularitat municipal. Té com a missió l’aprenentatge al llarg, ample i profund de la vida a persones majors de 18 anys (excepcionalment a partir dels 16). És un lloc on es pot adquirir i millorar els coneixements, les competències i les aptituds per tal de contribuir al desenvolupament personal i social; per esdevenir ciutadans amb esperit crític, responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i amb l’entorn, així com a garants dels valors i la cultura democràtica. “Donats els canvis socioculturals i econòmics, no és possible concebre l’educació i la formació com un procés dins un marc acadèmic i durant una etapa concreta de la vida, sinó que la formació ha d’acompanyar la persona al llarg de tota la vida”. (Projecte de Centre L’Olivera, 2008)

Molt sovint l’àmbit de l’educació i la formació es vinculen únicament a infants, joves o adults amb estudis superiors. Però des de fa anys es reflexiona entorn la importància de la formació permanent, i més concretament entorn la importància d’aquesta formació en tots els sectors de la societat.

En determinades èpoques es fa palès de forma més notòria aquesta necessitat, però cal tenir en compte que, si bé la formació en relació al projecte professional és important, també ho és aquella destinada a un projecte personal, que a més, sens dubte inclourà el professional. Per això la importància de la formació permanent és indiscutible en qualsevol context i en tots els grups socials.

Per això cal que entre tots revalorem la formació i l'aprenentatge permanent com a un dels recursos estratègics per al desenvolupament professional, personal i social. Una societat millor formada no només serà beneficiós en quant a possibilitats laborals, també és una societat que ofereix eines de desenvolupament i progrés als ciutadans i sens dubte una societat més cohesionada i amb més oportunitats, així com  a defensa i baluard dels valors democràtics i dels drets humans.

Tot plegat també passa per incloure l'educació emocional en l'aprenentatge al llarg de la vida. La formació ha de ser sempre una formació integral, i per tant, cal que tota una sèrie d’elements que tradicionalment s’han deixat de banda estiguin integrats en el procés de formació. La col•laboració i la superació, el comportament adequat, el respecte a un mateix i l’altri o la curiositat i l’interès per la cultura des de un mateix en són exemple.

Així, és important per a tots el fet de facilitar l'accés a la informació i a l'orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i les possibilitats d'accés. Cal garantir l'accés universal i permanent a l'aprenentatge i establir mecanismes per assegurar-ne la qualitat i l'eficàcia d’aquesta formació.

L'equip docent de l'Olivera està format per set persones, però també està recolzat per dues persones en serveis administratiu i de consergeria,

Equip docent:

 • Edurne Adán i de la Torriente
 • Rafa Avilés i Rivero
 • Yolanda Corral i Chércoles
 • Mercè Jiménez i Carmona
 • Sandra López i Vera
 • Alba Muñoz i Oliveras
 • Joan Oliver i Cuenca
 • Mònica Valldosera i Tarrés

Equip directiu, tutories i coordinacions:

 • Directora i Cap d'estudis:                                                                              Yolanda Corral
 • Cap d'estudis i secretària:                                                                             Edurne Adán 
 • Coordinadora LIC:                                                                                          Mercè Jiménez 
 • Tutor  de Proves d'Accés de Grau Superior i PFI. Coordinador TIC       Joan Oliver
 • Tutora de Formació Bàsica i IOC                                                                 Mònica Valldosera
 • Tutora llengües estrangeres                                                                         Sandra López
 • Tutora Proves d'accés de Grau MItjà                                                          Alba Muñoz
 • Punt de suport digital                                                                                    Rafa Avilés
 • Orientació acadèmica i professional                                                           Alba Muñoz                             

Personal administratiu i de consergeria

 • Sandra Modrego i Díaz
 • Elvira Rosinés i Faustino