Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Els PECT són els Projectes d’especialització i competitivitat territorial proposats per les administracions locals. Són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials)

Logos Web.jpg

Els PECT són iniciatives que articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, i que tenen un fort component d'innovació. Aquests contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

La Generalitat de Catalunya ha considerat que és mereixedor del cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 el PECT “Vallès industrial: innovació i disseny de la indústria europea”. És un dels únics 4 Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovats i el seu cost total del Projecte Vallès Industrial és de gairebé 3,3M€ i rep una subvenció d’1,6M€ d’Europa per desenvolupar diferents operacions.” L’Ajuntament de Sant Quirze és entitat sòcia i beneficiària del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Vallès Industrial, Innovació i disseny de la indústria europea. En aquest projecte, l’Ajuntament de Sabadell és l’entitat Representant i beneficiària, responsable de la coordinació del projecte.

L’Ajuntament de Sant Quirze, juntament amb Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT), Consorci Sanitari Parc Taulí i Universitat Autònoma de Barcelona, és entitat sòcia i beneficiària. L’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Ajuntament de Castellar del Vallès son entitats participants i no beneficiàries. L’Ajuntament de Sant Quirze és, en aquest projecte, referent en Economia Circular. En concret, Sant Quirze del Vallès està treballant l’operació Impuls de l’economia circular als sistemes industrials, que proposa una sèrie d’actuacions per a la millora de la competitivitat del teixit empresarial del territori mitjançant les actuacions d’economia circular identificades, les quals aniran orientades a millorar l’eficiència en l’ús dels recursos, reducció de costos i impulsar sinèrgies entre empreses mitjançant l’intercanvi de materials, energia i aigua.

Els objectius són, en concret:

  • Identificació dels actors clau, les estratègies i instruments apropiats per a implementar l’economia circular basada en sistemes industrials al territori de l’ecosistema.
  • Estudi de les sinèrgies viables tècnica i econòmicament que redueixen la petjada ambiental i incrementen la competitivitat, afavorint la creació de nous models de negoci i llocs de treball.
  • Creació de mecanismes de comunicació i treball estables entre fabricants, recuperadors i agents d’innovació que afavoreixin la pràctica de l’economia circular.

Per assolir els objectius, l’operació contempla un total de 5 actuacions, una de les quals, la de diagnosi de l’economia circular a les àrees industrials.

L’actuació 2 treballarà en l’impuls de polígons ecoeficients, identificant solucions tecnològiques i innovadores per a convertir els polígons industrials en polígons ecoeficients.

La tercera actuació treballarà en un full per a la transició a l’economia circular, establint paràmetres de qualitat que ens permetin identificar les millores que s’han d’aplicar als polígons d’activitat econòmica per esdevenir polígons ecoeficients.

També es preveu en l’actuació 4 la realització d’accions de dinamització d’iniciatives al territori per a l’impuls de la ciutat laboratori en economia circular i la conceptualització d’un Living Lab en economia circular.

La darrera actuació contempla aquelles accions encaminades a la sensibilització d’empreses, estudiants i ciutadania en general. El projecte ja està en marxa, des del mes de gener d’enguany i es preveu completar totes les fases en un període de 4 anys.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea. L’import total d’execució del projecte és de 3.276.719,59 €, dels quals 1.638.359,80 € serà cofinançat pel fons FEDER de la Unió Europea i la durada és de quatre anys. L’operació liderada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Impuls de l’economia circular als sistemes industrials, té un pressupost de 241.757,88 €, dels quals 120.878,94 € serà cofinançat pel fons FEDER de la Unió Europea.