Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de la Gent Gran

Espai d'informació i participació per reflexionar i debatre entre l'administració i les diferents entitats que representen el col·lectiu de la gent gran del municipi

Objectius

 • Integrar la participació de la ciutadania i de les associacions del poble en els assumptes municipals que tinguin a veure amb l’àmbit de la Gent Gran
 • Crear un espai de reflexió i debat
 • Establir un calendari anual d’activitats dirigides a promoure les actuacions en l’àmbit de la gent gran a Sant Quirze del Vallès
 • Definir conjuntament l’estratègia de la Gent Gran de Sant Quirze del Vallès
 • Coordinar les accions de les entitats i de l'Ajuntament que vagin encaminades al foment de la promoció de la gent gran, l’envelliment actiu, l’autonomia, la prevenció de la situacions de risc
 • Donar suport a les entitats de Gent Gran de Sant Quirze del Vallès i fer difusió de les seves activitats.

Composició de la Mesa

En formen part entitats o associacions del sector de la gent gran, aquelles persones a títol individual i/o entitats, que per la seva finalitat, capacitat o nivell professional es pugui considerar d’interès la seva participació. Representants d’altres meses municipals, representants polítics i personal municipal.

Són funcions de la Mesa

 • Elaborar un programa anual d’activitats dirigides a promoure les actuacions en l’àmbit de la gent gran a Sant Quirze del Vallès
 • Participar i col·laborar en l’organització i realització de les activitats programades
 • Constituir fòrum de debat sobre projectes globals d’actuació, objectius i necessitats municipals en matèria de gent gran, actuant així com a emissor d’informació social per a la política de gent gran de l’Ajuntament
 • Emetre el seu parer sobre les propostes i assumptes que li siguin sotmesos a consideració per l’Ajuntament dins el seu àmbit propi
 • Elevar a la Regidoria de Gent Gran les inquietuds, propostes i innovacions que les entitats representades manifestin
 • Fer arribar al Consistori, les iniciatives i les propostes en matèria de gent gran, que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit
 • Participar en el seguiment, control i supervisió de l’eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos assignats a cada objecte de les bases
 • Elaborar una proposta de modificació del Reglament, quan així ho sol·licitin dues terceres parts de la Mesa o la Regidoria de Benestar Social i Gent Gran
 • Seguir la correcta aplicació dels acords i reglament.