Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Policia Local de Sant Quirze del Vallès

La Policia Local som el cos de seguretat més a prop teu.

La Policia Local som el cos de seguretat més proper a les ciutadanes i ciutadans, bon coneixedor de les especificitats pròpies del municipi, la qual cosa ens permet dotar-nos d’una visió estratègica, transversal i intel·ligent de les necessitats i solucions més idònies.  

La Policia Local forma part, juntament amb els Mossos d'Esquadra, del model de la Policia de Catalunya, desenvolupat en la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Policia Sant Quirze del Vallès

EL NOSTRE COMPROMÍS

Àmbit de policia administrativa

- Vetllar pel compliment de les ordenances municipals, i totes aquelles normes de caràcter administratiu de les quals la Policia Local sigui competent, incloses les d'altres administracions.

Àmbit de trànsit

- Funció pròpia de la Policia Local a les vies urbanes.

- Assistir les  parts implicades en un accident de trànsit, i activar els recursos necessaris en cas de persones lesionades.

- Emetre els informes i atestats per accidents de trànsit.

- Realitzar controls preventius per a millorar la seguretat viària.

- Impartir la formació adequada per a conscienciar i millorar la mobilitat segura, a diferents col·lectius.

- Realitzar la protecció escolar dels centres educatius del municipi.

Àmbit de la seguretat ciutadana

Col·laboració amb el cos de Mossos d'Esquadra en les funcions de seguretat ciutadana i ordre públic.

Oficina de denúncies (OAC)

- Recollir i tramitar les denúncies penals de qualsevol ciutadà o ciutadana.
- Realitzar els atestats d'ofici.

Atenció a la víctima (VIGE)

- Assistir, donar suport i assessorar les víctimes de maltractaments, amb total confidencialitat, en correspondència amb el servei integral d'atenció a la dona del nostre ajuntament (SIAD).
- Realitzar el seguiment i derivar la víctima, quan sigui necessari, a altres serveis especialitzats.

Unitat de Convivència
- Oferir contacte directe i atenció personal, realitzant les inspeccions i comprovacions que siguin necessàries, per mediar en els conflictes derivats de la convivència veïnal.
- Disposar de canals de comunicació permanents fins a la resolució del conflicte.

Oficina de suport administratiu

- Gestió administrativa, tècnica i complementària de la funció policial.