Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació d’al·legacions o recurs administratiu a un procediment en curs

Servei responsable

Servei responsable

Servei responsable de l'acte objecte del recurs o al·legacions

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet presentar un escrit a través del qual poder adduir al·legacions o presentar un recurs administratiu i aportar documents o elements de judici, perquè s’incorporin a l’expedient administratiu en curs.

L’escrit d’al·legacions o el recurs administratiu corresponent s’ha de tramitar d’acord amb allò què estableix la normativa aplicable i s’ha d’interposar de conformitat amb els terminis legal o reglamentàriament previstos.

Aquest tràmit no preveu la presentació de documentació requerida prèviament per l’Ajuntament. En aquest cas haureu de fer servir el tràmit: Aportació de documentació a un expedient administratiu.

Qui ho pot sol·licitar

Persona física o jurídica amb interessos o drets en el procediment en curs.

Requisits previs

Ha d'existir el procediment en curs al qual voleu presentar al·legacions o recurs administratiu.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Feu clic al botó Iniciar el tràmit en línia i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

La presentació de l’escrit d’al·legacions o recurs administratiu s’ha de fer en el termini legalment previst, segons correspongui.

Documentació a aportar

En cas de representació

  • Acreditació de la representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

L’error o l’absència de la qualificació de l’escrit o el recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el caràcter veritable.

Amb caràcter general, la interposició de qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari.