Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Domiciliació bancària

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini

Sol·licitar Cita Prèvia

Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet domiciliar el pagament, o modificar dades de la domiciliació actual, de qualsevol dels tributs o preus publics que es relacionen: 

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Taxa de recollida d’escombraries
 • Taxa de guals
 • Taxa de conservació de cementiri
 • Taxa de parades del mercat o encants
 • Taxa OVP terrasses
 • Activitats esportives municipals
 • Servei de Teleassistència
 • Servei de l'Escola de Música

Qualsevol canvi en la titularitat del rebut implicarà la necessitat de tramitar una nova domiciliació.

Qualsevol modificació de compte corrent d’un tribut ja domiciliat s’ha de comunicar novament mitjançant aquest tràmit i es pot gestionar fins a un termini de 10 dies abans del seu venciment.

Qui ho pot sol·licitar

Únicament la persona titular del tribut municipal.

Només en els següents casos es pot realitzar amb representant correctament acreditat:

 • Persones jurídiques (obligades a fer el tràmit electrònicament)
 • Persones físiques que tenen un representant amb poders notarials.
Requisits previs

Ser titular del tribut municipal.

Formes de tramitació

Disposeu de dues vies per fer el tràmit en línia:

Opció 1. Per Carpeta Ciutadana ('El meu espai'). Busqueu la propietat sobre la que voleu fer la domiciliació i l'impost o taxa associades. Feu clic en Domiciliar o Canviar domiciliació i indiqueu el número d'IBAN.

Accediu a Carpeta Ciutadana: dades i gestions virtuals

Opció 2. Accediu a la Sol·licitud electrònica de domiciliació bancària, empleneu el formulari i envieu.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En qualsevol moment.

L'efecte dependrà de la data de la sol·licitud:

 • Si es demana 20 dies abans de l’inici del període voluntari del pagament del tribut, tindrà efectes en el mateix exercici.
 • Si es fa amb posterioritat als 20 dies abans de l’inici del període voluntari, tindrà efectes en l’exercici següent.

El període voluntari de cada tribut està determinat en el calendari fiscal.

Exemple:
Per domiciliar l’IVTM per a l’any 2023 i que tingui efecte pel mateix any, cal sol·licitar-la 20 dies abans de l’inici del període voluntari (1 de març, segons el calendari fiscal 2023). Per tant, la sol·licitud ha de presentar-se abans de l'1 de febrer de 2023.
En el cas de sol·licitar-ho més tard d’aquesta data, la domiciliació s’aplicarà per a l’any 2024.

No es poden domiciliar per a l’any en curs les liquidacions que portin la denominació (ID). Per abonar-les s’han de seguir les instruccions escrites en la mateixa liquidació. La seva domiciliació tindrà efecte a partir de l’exercici següent.

Qualsevol canvi en la titularitat del rebut implicarà la necessitat de tramitar una nova domiciliació.

Qualsevol modificació de compte corrent d’un tribut ja domiciliat s’ha de comunicar novament mitjançant aquest tràmit i es pot gestionar fins a un termini de 10 dies abans del seu venciment.

Documentació a aportar

Model de sol·licitud

Certificat de titularitat del compte

En cas de representació

Documentació acreditativa de la representació.

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

El titular del compte en què es domicilia el pagament, haurà de signar l’autorització en el formulari de sol·licitud (apartat de dades bancàries de domiciliació).

Si el titular del compte no es el titular del/s tribut/s, ambdós assumiran qualsevol responsabilitat derivada de l’impagament d’aquest/s.