Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inserció de publicitat als mitjans municipals

Servei responsable

Servei responsable

Premsa, Comunicació i Imatge Corporativa

En termini
Descripció del tràmit

Permet donar a conèixer als mitjans de difusió municipals, els serveis, productes, marques, empreses o comerços amb finalitat lucrativa i promocional.

Exempcions i bonificacions:

 1. Bonificació: Les persones físiques o jurídiques que es trobin associades en alguna de les entitats inscrites al registre municipal d’entitats podran gaudir de la tarifa per associats.
 2. Exempció:  En funció de la disponibilitat d’espai, els subjectes passius que acreditin estar a l’atur durant un període de 6 mesos o superior, siguin titulars d’una targeta ciutadana, estiguin inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i al Servei d’ocupació de Sant Quirze del Vallès podran gaudir de forma exempta de la inserció mensual d’anuncis per paraules.

Per poder gaudir d’aquest benefici s’haurà de sol·licitar expressament mitjançant correu electrònic a: ocupacio@santquirzevalles.cat tot aportant la documentació acreditativa que justifiqui el compliment dels requisits establerts.

Normativa

Taxa de publicitat i patrocini als mitjans de difusió municipals

Qui ho pot sol·licitar
 • Empreses o comerços
 • Professionals lliures
 • Associacions relacionades amb el comerç o l’empresa
 • Persona física
Requisits previs

Les persones físiques o jurídiques interessades en el servei hauran de presentar una sol·licitud detallada del servei desitjat especificant el tipus de mòdul o espai escollit i la periodicitat d’acord amb els formats establerts.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Per a falques a la ràdio:

 • 5 dies abans de l’emissió de la primera falca

Per al programa de Festa Major i altres campanyes:

 • 15 dies abans del tancament d’impressió

El mateix termini de lliurament establert és el que es fixa per a la substitució de la petició.

Documentació a aportar
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança fiscal 4.12. de Taxa de publicitat i patrocini als mitjans de difusió municipals:

a) Tarifes Ràdio Sant Quirze 

 

 

Tarifa

Tarifa per a associats

Paquet mensual de 4 falques de 20 segons al dia a ràdio Sant Quirze

130,70 €

104,56 €

Contracte trimestral de 4 falques de 20 segons al dia

313,60 €

250,88 €

Patrocini informatius (mensual)

108,90 €

87,12 €

Patrocini de programes, d’acord amb la graella anual de programació (mensual)

80,00 €

64,00 €

Realització i gravació de la falca (mensual)

65,34 €

52,27 €


b) Tarifes Patrocini o esponsorització campanyes 
 

PROGRAMA DE FESTA MAJOR

Tarifa

Tarifa per a associats

INSERCIÓ MÒDUL petit 90x60 mm

100,00 €

80,00 €

INSERCIÓ MÒDUL doble 90 x120 mm

200,00 €

160,00 €

PÀGINA SENCERA 220 mm x 105 mm

300,00 €

240,00 €

CONTRAPORTADA 200 mm x 105 mm

400,00 €

320,00 €


c) Altres programes

En cas que en d’altres campanyes es determini la necessitat d’inserció publicitària o patrocini, es prendran com a referència els preus establerts pel Programa de Festa Major, d’acord amb la proporcionalitat establerta mm/euro.

 

Informació d'interès
 • L’Ajuntament tindrà llibertat per escollir les pàgines on s’ubica la publicitat i els horaris d’emissió de la publicitat a la ràdio.
 • La publicitat no podrà excedir del 20 % de l’espai total de la publicació.
 • L’Ajuntament de Sant Quirze només posa a la disposició dels comerços i empreses locals un espai que permet donar a conèixer els serveis, productes, marques, empreses o comerços amb finalitat lucrativa i promocional.
 • L’Ajuntament no és el propietari ni responsable dels productes o serveis oferts per tercers.
 • L’Ajuntament podrà variar els emplaçaments o suspendre temporalment les insercions, informant-ne prèviament a les persones interessades i acordant la devolució de les liquidacions abonades.