Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació en l'impost de vehicles per a matriculats com a històrics

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la bonificació del 100% de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a un vehicle matriculat com a històric. 

Normativa

Ordenança Fiscal  2.3 Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del vehicle o representant degudament autoritzada.

Requisits previs

El vehicle objecte de la bonificació cal que hagi estat matriculat com a històric.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Premeu el botó 'INICIAR EL TRÀMIT EN LÍNIA' i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Abans de la finalització del període de pagament voluntari de l’IVTM.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat a l'últim dia del període voluntari de pagament del present exercici, tindran efecte a partir de l’exercici següent.

El període voluntari de cada tribut està determinat en el calendari fiscal.

Documentació a aportar
  • Sol·licitud model
  • Documentació acreditativa de la matriculació com a vehicle històric

En el cas d'actuar en representació de l'interessat:

  • Poders notarials

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

D’acord amb allò que diu la DGT, un vehicle històric és aquell que:

Per la seva antiguitat, almenys 30 anys, interès o singularitat mereixi una consideració especial que en protegeixi el caràcter representatiu i simbòlic, resguardant així el patrimoni cultural i simbòlic del nostre temps i permetent la seva utilització amb la deguda seguretat tècnica i mecànica.

En la web de la DGT trobareu informació sobre la matriculació de vehicles històrics.

Termini de resolució

6 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu